Ecologie en waterpeil

Waternet heeft opnieuw enkele onderzoeken uitgezet in het gebied.. Zo willen wij graag weten welke bedreigde diersoorten er zijn en welke bomen gezond genoeg zijn om de werkzaamheden te overleven.

Waternet heeft opnieuw enkele onderzoeken uitgezet in het gebied. Zo zal er o.a. tot en met augustus uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de vleermuizen, worden er nog enkele bomen geïnventariseerd en onderzocht, en zullen een paar peilbuizen worden uitgelezen om te zien hoe de grondwaterstand zich gedraagt.

Het team heeft deze gegevens nodig om in te kunnen schatten welke invloed onze werkzaamheden hebben op het gebied en waar wij mogelijk rekening mee moeten houden. Er zijn meerdere mogelijkheden om de dijkverbetering uit te voeren en daarbij houden wij ook rekening met welke mogelijke impact elk van deze varianten heeft op de omgeving. Zo willen wij graag weten welke bedreigde diersoorten er zijn en welke bomen gezond genoeg zijn om de werkzaamheden te overleven.