Omgevingsonderzoek

Waternet is momenteel bezig met het afronden van onderzoeken over landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie van het projectgebied. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met het projectteam.