Project

Dijkverbetering Diemen Noord

De dijk in Park de Omloop in Diemen Noord is afgekeurd op hoogte. Dit is uit onderzoek gebleken. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk verbeteren.  

Diemen Noord.jpg

Waarom moet de dijk verbeterd worden? 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert regelmatig de dijken in ons gebied. Als een dijk niet hoog of niet sterk genoeg is, wordt gekeken wat er moet gebeuren. Uit onderzoek is gebleken dat het dijktraject A124 niet meer hoog genoeg is. Deze dijk ligt in Park De Omloop in Diemen Noord en ligt ten zuiden van de Nesciobrug. Door de dijk op te hogen voldoet het aan de veiligheidseisen en is de dijk weer toekomstbestendig.   

Wat gaan we doen? 

We gaan de dijk ophogen in twee verschillende fasen. Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijk ringslangen en marterachtigen leven bij de ingang bij Ouddiemerlaan. De wezel, hermelijn, bunzing en fret zijn voorbeelden van marterachtigen. We moeten bij de dijkverbetering rekening houden met deze diersoorten, daarom is meer onderzoek nodig.  En het doen van extra onderzoek kost tijd. Om die reden worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd.  

  • Fase 1: uitvoering januari / februari 2022 
  • Fase 2: uitvoering in 2023 

Fasen werkzaamheden Diemen Noord.png

Afbeelding 1:  Overzicht werkzaamheden fase 1 en 2

De werkzaamheden van fase 1 duren ongeveer twee weken. Op dit moment werken Waternet en de aannemer aan de voorbereidingen. Als de planning definitief is, plaatsen wij dit op deze website. Omwonenden worden per brief hierover geïnformeerd.   

Wat betekent dit voor u? 

Het Park De Omloop blijft beschikbaar tijdens de uitvoering. De dijk waar de werkzaamheden worden uitgevoerd is wel gesloten. Dit betekent dat de ingang van het park aan de Ouddiemerlaan dicht is. De ingang van het park aan het Waterkeringpad blijft wel open.  

Via Ouddiemerlaan rijdt het bouwverkeer naar de dijk. Voor de veiligheid staan er tijdens transporten verkeersregelaars als een vrachtwagen over Ouddiemerlaan rijdt. Zo blijft het voor doorgaand verkeer en omwonenden een veilige omgeving.   

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes