Werkzaamheden aan de Ringdijk zijn begonnen

Inmiddels zijn we met de werkzaamheden aan de Ringdijk begonnen. Het ketenterrein op het braakliggend terrein ter hoogte van Ringdijk 44 is ingericht en de aanvoer van bouwmaterialen is gestart.

Planning

In de tweede week van oktober starten we met het aanbrengen van de eerste dijkstabilisatoren. We beginnen ter hoogte van Ringdijk 44 (ketenterrein) en werken richting de Middenweg. Daarna werken we verder vanaf Ringdijk 44 richting de Wibautstraat. We verwachten de werkzaamheden af te ronden in februari 2019.

Doorgaand fietsverkeer

Tijdens de werkzaamheden leiden we doorgaand fietsverkeer tussen de Wibautstraat en Middenweg om. Fietsers in de richting van de Middenweg leiden we om via de Transvaalkade; fietsers in de richting van de Wibautstraat leiden we om via de Middenweg en de Kamerlingh Onneslaan. 

Het voetpad op de dijk ter hoogte van de werkzaamheden blijft tijdens de werkzaamheden open.

Vervuilde grond

Bij bodemonderzoek tijdens de voorbereiding van de dijkversterking is vervuilde grond aangetroffen. Dit komt vaker voor in stedelijk gebied. Het standaard protocol voor werken met vervuilde grond schrijft voor dat werklieden beschermende kleding dragen. De grond is veilig te gebruiken in de dijk. Voor de omgeving zijn geen aanvullende maatregelen voorgeschreven.

Inloopspreekuur

Tijdens de uitvoering van het werk zijn medewerkers van JLD Contracting BV en Waternet ook persoonlijk te spreken. Elke woensdag is er een inloopspreekuur. U bent op die dag van 15.00 -16.00 uur welkom in de keet.