Voortgang werkzaamheden

In de tweede week van oktober zijn we gestart met het aanbrengen van de eerste dijkstabilisatoren. We hebben de eerste weken wat extra tijd nodig gehad om de werkaanpak met de nieuwe techniek op deze plek te optimaliseren. Inmiddels gaat het aanbrengen van de stabilisatoren voorspoedig. We verwachten nog steeds dat we de werkzaamheden afronden in februari 2019.

Parkeren auto’s en fietsen

Om de stabilisatoren aan te kunnen brengen hebben we voldoende werkruimte nodig. Daarom houden we ter hoogte van het werkvak parkeerplekken vrij met een parkeerverbod. We proberen zo weinig mogelijk parkeervakken vrij te houden. Twee dagen voorafgaand aan het parkeerverbod wordt dit met borden aangegeven. Ook de fietsenrekken die binnen het werkvak vallen worden tijdelijk weggehaald.

Snoeien

We kunnen de bomen en struiken op de dijk met de gekozen werkwijze behouden. Tijdens de werkzaamheden gaan we zorgvuldig om met het aanwezige groen. Op een aantal plekken snoeien we bomen en struiken uit voorzorg om beschadigingen door de kraan en machines te voorkomen. We doen dit in overleg met het stadsdeel en beperken het snoeien tot een minimum.

We willen dat u volgende zomer weer van een groene en bloemrijke dijk kunt genieten. We verplaatsen grond om de stabilisatoren aan te brengen. Dezelfde grond wordt gebruikt om de dijk te herstellen. We overwegen om bloemrijk zaaisel aan te brengen. Suggesties hiervoor kunt u aan mij doorgeven via ringdijkwatergraafsmeer@waternet.nl.

Veel belangstelling voor demonstratie techniek

Op woensdag 17 oktober is een grote groep omwonenden aanwezig geweest op de bouwplaats voor een demonstratie van de techniek. Dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gerard Korrel heette hen welkom en directeur van JLD Contracting Jos Karsten gaf een toelichting bij de techniek. Uit de reacties van enkele bewoners kwam naar voren dat zij het bijzonder vonden om van dichtbij te zien hoe de dijkversterking met dijkstabilisatoren precies werkt en dat het daarbij interessant was om de toelichting van de aannemer te horen.

 

Inloopspreekuur

Tijdens de uitvoering van het werk zijn medewerkers van JLD Contracting en Waternet ook persoonlijk te spreken. Elke woensdag is er een inloopspreekuur. U bent dan van 15.00 -16.00 uur welkom in de keet.