Project

Dijkverbetering Geerkade-West

Wordt aan gewerkt

De dijk Geerkade-West is niet overal hoog en sterk genoeg. Daarom gaat Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk verbeteren.

Geerkade-West

Blijf op de hoogte

Kerngegevens

Traject

Geerkade-West

Polder

Groot Wilnis-Vinkeveen

Gemeente

De Ronde Venen

Lengte traject

Ongeveer 600 meter

Status

Planvorming

Laatste update

19 oktober 2020

Locatie dijk

In de gemeente De Ronde Venen bevindt zich de dijk Geerkade-West. Op deze dijk ligt de weg de Wilnisse Zuwe. Het gaat om het deel tussen de Oudhuizersluis en de Oudendambrug (brug van Wilnisse Zuwe naar Lange Meentweg). De dijk beschermt bewoners van de polder Groot Wilnis-Vinkeveen tegen het water in de Geer. 

Figuur: Rode lijn is het te verbeteren dijktraject van de Geerkade-West

 

Waarom moet de dijk verbeterd worden?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert periodiek de dijken. Wanneer deze niet hoog en sterk genoeg blijken, start een dijkverbeteringstraject. Uit de toetsing blijkt dat de dijk niet hoog en sterk genoeg is. Waternet gaat namens het waterschap de dijk verbeteren. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

Wat gaat er gebeuren?

In 2018 hebben we een aantal onderzoeken gedaan om de dijk en de omgeving van de dijk in beeld te brengen. We hebben hoogtemetingen laten uitvoeren om de dijk in kaart te brengen. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar o.a. de landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en natuurwaarden in het gebied.

Waternet heeft de afgelopen maanden afspraken met bewoners langs de dijk maken. Deze gesprekken en de onderzoeken zijn gebruikt om een ontwerp dijkverbeteringsplan te maken. Hierin wordt onderbouwd hoe de dijk op de beste en een maatschappelijk verantwoorde manier verbeterd kan worden.

Momenteel worden de afspraken vastgelegd en afgestemd met direct belanghebbenden. Tegelijkertijd werken wij verder aan het definitieve plan voor de dijkverbetering. Hierin verwerken wij zienswijze waar nodig. 

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes