Project

Dijkverbetering Geerkade-West

De dijk Geerkade-West is niet overal hoog en sterk genoeg. Daarom gaat Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk verbeteren.

Geerkade-West

Meer informatie over de uitvoering van dit project leest u op deze website

Blijf op de hoogte

Kerngegevens

Traject

Geerkade-West

Polder

Groot Wilnis-Vinkeveen

Gemeente

De Ronde Venen

Lengte traject

Ongeveer 600 meter

Status

Uitvoering

Laatste update

29-03-2021

Locatie dijk

In de gemeente De Ronde Venen bevindt zich de dijk Geerkade-West. Op deze dijk ligt de weg de Wilnisse Zuwe. Het gaat om het deel tussen de Oudhuizersluis en de Oudendambrug (brug van Wilnisse Zuwe naar Lange Meentweg). De dijk beschermt bewoners van de polder Groot Wilnis-Vinkeveen tegen het water in de Geer. 

Figuur: Rode lijn is het te verbeteren dijktraject van de Geerkade-West

Waarom moet de dijk verbeterd worden?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert periodiek de dijken. Wanneer deze niet hoog en sterk genoeg blijken, start een dijkverbeteringstraject. Uit de toetsing blijkt dat de dijk niet hoog en sterk genoeg is. Waternet gaat namens het waterschap de dijk verbeteren. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

De planfase van het project is afgerond en de uitvoering is gestart. Meer over de uitvoering van dit project leest u op de website van Waternet.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes