Project

Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.

Afgerond project

In het watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen en omgeving staan maatregelen die zorgen voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding en goede waterkwaliteit in Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop, Groot en Klein Oud en Wilnis Veldzijde.

Kerngegevens

Gebied Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop, Groot en Klein Oud-Aa en Wilnis Veldzijde (GWV e.o.)
Provincie Utrecht en Zuid-Holland
Gemeente De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Nieuwkoop
Oppervlakte 5.910 hectare
Status planfase
Laatste update november 2018

Wat is een watergebiedsplan?

Minimaal eens in de 20 jaar onderzoeken we de situatie in de polders. Het gaat dan om de hoogte en de kwaliteit van het water. En om goede aanvoer en afvoer van het water. Ook kijken we naar de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie. Om de situatie te verbeteren maken we een plan. Dit heet een watergebiedsplan.

Wat levert het op?

In het plan staan maatregelen voor verbetering. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van waterpeilen, breder maken van sloten en het verplaatsen van een stuw. We houden rekening met de belangen van verschillende partijen. Met de maatregelen zorgen we dat de watersituatie de komende jaren in orde is.

Definitieve plan vastgesteld

Op 15 november 2018 hebben we het definitieve watergebiedsplan vastgesteld. Daarbij stelden we ook de peilbesluiten en de nodige waterinrichtingsmaatregelen vast.  In 2019 starten we met de werkzaamheden. De Algemene regels hoogwatervoorzieningen hebben wij op 4 september 2018 definitief vastgesteld.

Wat is hieraan voorafgegaan?
Tijdens een eerste bewonersavond in februari 2016 konden bewoners hun mening geven over de situatie in de omgeving.  Op een tweede bewonersavond in april 2017 presenteerden we de maatregelen die mogelijk  zijn om de problemen op te lossen. Bewoners en andere partijen konden hier op reageren. Deze reacties hebben we gebruikt bij het maken van het ontwerp-watergebiedsplan. Wij hebben op 7 november 2017 het ontwerp-plan en de Algemene regels hoogwatervoorzieningen vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak. Op 28 november 2017 is hierover een informatieavond georganiseerd. Op het plan hebben wij 35 zienswijzen ontvangen. Op Algemene regels hoogwatervoorzieningen zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep instellen

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend?  Dan heeft u een brief gekregen hoe u tegen het besluit tot het vaststellen van het watergebiedsplan en de peilbesluiten beroep kunt instellen. U kunt dit doen door een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam in te dienen. Deze informatie is ook te vinden op www.overheid.nl (U verlaat deze site)

U kunt de stukken inzien via www.overheid.nl (U verlaat deze site) en via onderstaande downloads.

Meer informatie over het gebied 

In 2010 hebben tien overheden afspraken gemaakt over het landschap van Groot Wilnis-Vinkeveen. U vindt hier (U verlaat deze site)meer informatie.

 

Ook het Collectief Rijn, Vecht en Venen  (U verlaat deze site) is actief in Groot Wilnis-Vinkeveen.

 

Vragen of ideeën? 

Stuur dan een e-mail naar [email protected]