Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. vastgesteld

Het Algemeen Bestuur heeft het Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. op 15 november 2018 definitief vastgesteld.

Met dit plan zetten we een grote stap in de verbetering van het watersysteem van Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. Een watergebiedsplan is nodig om te kijken of het watersysteem nog goed werkt en of we het watersysteem kunnen verbeteren. Het is pas op orde als sloten, vaarten en ander water het juiste waterpeil hebben. En als in ons water planten en dieren leven die er thuishoren.

Wat staat er in het plan?

In het watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. staan de nieuwe peilbesluiten voor de inliggende  polders. De peilen zijn tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen bij de waterhuishouding en de diverse manieren van grondgebruik. Hierdoor heeft het gebied weer actuele peilbesluiten die passen bij het huidige gebruik. Het waterinrichtingsplan is onderdeel van het watergebiedsplan. Hierin staat beschreven welke maatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van een gemaal, verplaatsen van een stuw of het breder maken van een sloot, nodig zijn. Ook zijn er afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van kunstwerken, watergangen en oevers.

Het watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. omvat Groot Wilnis Vinkeveen; Oukoop; Groot en Klein Oud-Aa en Wilnis-Veldzijde. In totaal gaat het om een oppervlak van 5.910 hectare en het gebied valt binnen de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Nieuwkoop.

Een water gebiedsplan komt tot stand in een aantal stappen.

Het volledige watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. vindt u op de website www.overheid.nl.