Project

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg

Afgerond project

Kerngegevens
Gebied Polders Holland Sticht Voorburg-, Het Honderd - en Breukelerwaard West
Provincie Utrecht
Gemeente De Stichtse Vecht
Oppervlakte 554 hectare
Status voorbereiding van de uitvoering
Laatste update november 2021

Wat is een watergebiedsplan?

Elke 10 jaar onderzoeken we de watersituatie in de polders. Het gaat dan om de hoogte en de kwaliteit van het water. En om voldoende aanvoer en afvoer van het water. Ook kijken we naar wat het water betekent voor de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie op het water. Om de situatie te verbeteren maken we een plan. Dit heet een watergebiedsplan.

Wat levert het op?

In het plan staan maatregelen voor verbetering. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van waterpeilen, breder maken van sloten en het verplaatsen van een stuw. We houden rekening met de belangen van alle partijen. Met de maatregelen zorgen we dat de watersituatie de komende 10 jaar in orde is.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In 2016 en 2017 zijn er bewonersavonden georganiseerd.Op deze avonden konden bewoners hun mening geven over de situatie. Ook konden zij problemen en ideeën voor oplossingen doorgeven. Deze informatie hebben  we gebruikt voor het verder uitwerken van de maatregelen in het plan.
Na een inspraakperiode in het voorjaar van 2018, is het watergebiedsplan eind 2018 definitief vastgesteld

Wat gaat er nog gebeuren?

De werkzaamheden starten  in 2022. Kijk onderaan de pagina naar de laatste updates.