Project

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg

Wordt aan gewerkt

Kerngegevens
Gebied Polders Holland Sticht Voorburg-, Het Honderd - en Breukelerwaard West
Provincie Utrecht
Gemeente De Stichtse Vecht
Oppervlakte 554 hectare
Status voorbereiding van de uitvoering
Laatste update januari 2018

Wat is een watergebiedsplan?

Elke 10 jaar onderzoeken we de watersituatie in de polders. Het gaat dan om de hoogte en de kwaliteit van het water. En om voldoende aanvoer en afvoer van het water. Ook kijken we naar wat het water betekent voor de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie op het water. Om de situatie te verbeteren maken we een plan. Dit heet een watergebiedsplan.

Wat levert het op?

In het plan staan maatregelen voor verbetering. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van waterpeilen, breder maken van sloten en het verplaatsen van een stuw. We houden rekening met de belangen van alle partijen. Met de maatregelen zorgen we dat de watersituatie de komende 10 jaar in orde is.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In 2016 organiseerden we een bewonersavond. Op deze avond konden bewoners hun mening geven over de situatie. Ook konden zij problemen en idee├źn voor oplossingen doorgeven. Deze informatie hebben  we gebruikt voor het verder uitwerken van de maatregelen in het plan.
In 2017 organiseerden we een tweede bewonersavond. Op deze avond bespraken we de uitgewerkte maatregelen met bewoners.

Wat gaat er nog gebeuren?

Na overleg met bewoners onderzoeken we nog naar een alternatief voor een van de voorgestelde maatregelen. Als dit onderzoek is afgerond stellen we het ontwerp watergebiedsplan op.
In het voorjaar van 2018 presenteren we het ontwerp-watergebiedsplan. Dan begint ook de inspraakperiode. Bewoners en andere partijen kunnen dan aangeven of zij het eens zijn met het ontwerp-plan. Eind 2018 maken we het definitieve watergebiedsplan. Daarna beginnen we met de werkzaamheden.