Hoe kan ik inspreken?

U kunt meepraten over onze plannen door uw zienswijze in te dienen. In een zienswijze geeft u uw mening over het plan en beschrijft u uw bezwaren. Plannen liggen 6 weken ter inspraak. U kunt uw reactie mondeling of per post indienen.

Mondeling

Wilt u uw reactie mondeling indienen? Maak dan een afspraak met de contactpersoon genoemd in de publicatie. Via telefoon: 0900 9394 (geen extra belkosten).

Per post

Wilt u uw reactie schriftelijk indienen? Schrijf dan een brief naar:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Dagelijks Bestuur
o.v.v. Inspraak + naam van het betreffende plan
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wilt u uw zienswijze ook nog mondeling toelichten? Geef dit dan aan in uw brief. In uw brief moet onderstaande informatie staan: 

  • Uw contactgegevens;
  • Het projectplan en/of besluit waarop uw zienswijze betrekking heeft;
  • Waarom u belanghebbende bent bij het besluit en/of het projectplan;
  • Een motivatie van uw zienswijze.

 U kunt ook gebruik maken van de voorbeeldbrief.