Project

Ipenslotersluis en Diemerdammersluis

Wordt aan gewerkt

Wij hebben de Ipenslotersluis en Diemerdammersluis afgekeurd. De Ipenslotersluis gaan we daarom vervangen. De nieuwe sluis kan 2 keer zoveel water afvoeren. De Diemerdammersluis is dan niet meer nodig. We plaatsen een damwand voor deze sluis. De Diemerdammersluis blijft wel onderdeel van de dijk.

De Ipenslotersluis zal worden vervangen

Status Uitvoering
Laatste update maart 2017

In de Diemerzeedijk liggen de Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis. Deze sluizen gebruiken we bij hoge waterstanden in het landelijke gebied bij Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. De sluizen voeren water af naar het IJmeer. Dit noemen we spuien.

De Ipenslotersluis ligt in de gemeente Amsterdam. De Diemerdammersluis in de gemeente Diemen. De 2 sluizen liggen in de Diemerzeedijk. Deze dijk loopt van Amsterdam tot voorbij Muiden. Al in de 13e eeuw beschermde de Diemerzeedijk het land tegen de Zuiderzee.

 

Wat gaan we doen?

We gaan de Ipenslotersluis vervangen. De nieuwe sluis kan 2 keer zoveel water afvoeren. We bouwen de sluis op zo’n manier dat vissen er altijd door kunnen. Ook als de sluis dicht is.

Als dit klaar is, gebruiken we de Diemerdammersluis niet meer. Deze sluis is onderdeel van de dijk en blijft daarom wel bestaan. Aan de kant van het IJmeer komt een damwand voor de sluis. Ook deze sluis maken we zo dat vissen de damwand kunnen passeren.

 

Wat levert het op?

Na ons werk is de dijk weer veilig genoeg. De dijk beschermt dan weer tegen overstromingen. Staat het water te hoog? Dan voeren we het water af naar het IJmeer.

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken we samen met Rijkswaterstaat en andere waterschappen. Zo beschermen we Nederland tegen overstromingen. Nu en in de toekomst.

 

Planning

  • In januari 2017 is het werk aan de Ipenslotersluis gestart. Half augustus is de Ipenslotersluis klaar. Daarna starten we met het werk aan de Diemerdammersluis.
  • Eind 2017 is de verbetering van beide sluizen klaar.
  • Waternet voert het werk namens het waterschap uit. Bekijk meer informatie over de werkzaamheden op de website van Waternet.

 

Historisch erfgoed

De Ipenslotersluis is onderdeel van ons historisch erfgoed. De sluis is rond het jaar 1400 gebouwd. Benieuwd naar de geschiedenis van de Ipenslotersluis?

Geschiedenis van de Ipenslotersluis