Verbetering Ipensloter- en Diemerdammersluis

In samenwerking met:

Kerngegevens
Project Ipensloter- en Diemerdammersluis
Traject Diemerzeedijk
Gemeente Ipenslotersluis: Amsterdam Stadsdeel Oost, Diemerdammersluis: Diemen
Status Uitvoering
Laatste update januari 2017

Het project

De Ipensloter- en Diemerdammersluis zijn twee spuisluizen gelegen in de Diemerzeedijk. De sluizen kunnen bij erg hoge waterstanden in het Amsterdam Rijnkanaal, ingezet worden om water te lozen op het IJmeer, het zogenaamde spuien.

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. We controleren de dijken, duinen, stuwen en sluizen regelmatig. Daardoor weten we op tijd wat de staat van deze primaire waterkeringen is. Als het dan nodig is kunnen we ze op tijd versterken. De huidige twee sluizen die in de Diemerzeedijk liggen zijn afgekeurd. Dit betekent dat we de sluizen moeten verbeteren zodat ze weer aan de veiligheidsnormen voldoen. De Diemerzeedijk en de sluizen zijn er om het water tegen te houden. Ze moeten in orde zijn om het achterliggende land te beschermen tegen een overstroming.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werkt het Rijk samen met de waterschappen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) en de waterschappen nemen maatregelen om dijken en de sluizen daarin aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen. Nu en in de toekomst. Op 88 plekken in het land verbeteren zij afgekeurde dijken en sluizen. Zo beschermen we Nederland tegen overstromingen.

Planning

In opdracht het waterschap werkt Waternet aan de verbetering van de Ipenslotersluis en Diemerdammersluis. In oktober is gestart met de eerste voorbereidingen. In de 3e week van januari 2017 starten de werkzaamheden aan de Ipenslotersluis. Meer informatie vindt u op de website van Waternet.

Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gerard Korrel gerard.korrel@agv.nl

Andere projecten in de buurt