Project

Dijkverbetering Kade langs de Rondweg

De dijk aan de Rondweg is toe aan onderhoud en zal worden verstevigd en opgehoogd waar nodig. De dijk begint bij de rotonde aan de Industrieweg, eindigt bij het Waverveensepad en loopt vanaf daar in een lus terug naar de rotonde. Het is voor een deel een weg, fiets- of wandelpad en voor een deel groene dijk. De dijk ligt om de polder Groot Wilnis en beschermt bewoners in de polders Groot Mijdrecht en de Eerste Bedijking tegen hoog water. Het voetpad langs de Rondweg is al op hoogte gebracht.

 

Kerngegevens

Traject Kade langs de Rondweg en Mijdrechtse Zuwe
Polder Polder Groot Wilnis
Gemeente De Ronde Venen
Lengte 3,0 km Kade langs de Rondweg en 1,2 km Mijdrechtse Zuwe
Status planvormingsfase afgerond
Laatste update augustus 2020

De planfase is afgerond, wilt u meer weten over de uitvoering kijkt u dan op de website van Waternet. 

Blijf op de hoogte

Wat gaan we doen?

Klik hier voor een afbeelding met de ligging van de dijk en de uit te voeren werkzaamheden.

Plaatsing afsluiters

Onder de rotonde lopen enkele duikers waar water doorheen stroomt. Om aan de veiligheidseisen te voldoen, worden er afsluiters geplaats voor deze duikers zodat wij het water in het gebied beter kunnen controleren.

Vernieuwen en ophogen wandel/fietspaden

Een gedeelte van het wandel- en fietspad van het Waverveenspad, wordt verhoogd en vernieuwd. We verwijderen het asfalt en brengen vervolgens een nieuwe laag aan. Tevens wordt een stuk van het fietspad langs de N201 opnieuw geasfalteerd. Dit wordt meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden van de Provincie Utrecht. 

Status dijk: tertiaire kering

De functie van dit stukje dijk is al een tijdje niet meer zo belangrijk als dat hij vroeger was. Het is de planning dat dit gedeelte van de dijk een lagere normering krijgt; van secundaire kering naar een tertiaire kering. Dit houdt in dat de dijk minder hoog hoeft te worden. De nieuwe status van de dijk zal de waterveiligheid in geen enkel opzicht in gevaar brengen. Omdat de dijk moet voldoen aan de regelgeving van een tertiaire kering, zullen er nog wel enkele stukken opgehoogd moeten worden.

 

Uitvoering, overlast en communicatie

Het ophogen van een dijk zal voor overlast zorgen in omgeving. Wij zullen de overlast zo veel mogelijk beperken en u op te hoogte houden van de werkzaamheden en voortgang. Dit doen wij o.a. met bewonersbrieven of e-mails, informatieavonden, keukentafelgesprekken en updates op de website.

De betrokken perceeleigenaren worden persoonlijk benaderd over de uitvoering en specifieke afspraken.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes