Ontwerp-dijkverbeteringsplan Mijdrechtse Zuwe en Kade langs de Rondweg vastgesteld

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: het ontwerp-dijkverbeteringsplan, een ontwerp-leggerwijziging, ontwerp-aanwijzingsbesluit en m.e.r.-beoordelingsbesluit Mijdrechtse Zuwe en Kade Langs de Rondweg. Dit dijktraject is circa 4,2 km lang en ligt in Mijdrecht. Van 22 januari 2020 tot en met 3 maart 2020 ligt het plan ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze in dienen.

Waarom wordt de dijk verbeterd? 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is onder andere verantwoordelijk voor veilige dijken. Het waterschap controleert regelmatig de dijken. Wanneer deze niet hoog en sterk genoeg zijn, start een dijkverbeteringstraject. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan staat beschreven welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk weer voldoet aan de veiligheidseisen. Ook staat beschreven hoe het ontwerp van de dijkverbetering past in de nabije omgeving. Daarnaast wordt in het ontwerp rekening gehouden met de belangen van de bewoners in de buurt. 

Inzien van stukken 

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan kunt u 6 weken in zien. Van woensdag 22 januari 2020 tot en met dinsdag 3 maart 2020 is het plan in te zien op de website Overheid.nl 

Geef uw mening

Bent u het niet eens met (delen van) dit plan? En bent u belanghebbende? Dan kunt u ons dat binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling laten weten. Dit noemen we een zienswijze.

Leg uit op welke punten u het niet eens bent met het plan en waarom. Tegen het MER-beoordelingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. U kunt wel een zienswijze over het MER-besluit indienen bij uw zienswijze over het ontwerp - dijkverbeteringsplan. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze ontwerp -dijkverbeteringsplan Mijdrechtse Zuwe en Kade Langs de Rondweg’. Zet in uw brief uw contactgegevens, de datum, en uw handtekening. U kunt ook online een zienswijze indienen via www.agv.nl/zienswijze. 

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. Dagelijks bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Wilt u uw zienswijze in een persoonlijk gesprek doorgeven? Bel dan naar de klantenservice van Waternet via 0900 9394 (optie 3) en vraag naar het projectteam Dijkverbetering Mijdrechtse Zuwe en Kade Langs de Rondweg. Dan wordt er een afspraak gemaakt.