Proefsleuven Waverveensepad

In de periode van 22 januari 2020 tot en met 3 maart 2020 heeft het ontwerp-dijkverbeteringsplan, een ontwerp-leggerwijziging, ontwerp-aanwijzingsbesluit en m.e.r.-beoordelingsbesluit Mijdrechtse Zuwe en Kade Langs de Rondweg ter inzage gelegen. Hierbij is 1 zienswijze naar voren gekomen betreffende het proces rond de dijkverbetering. Wij behandelen deze zienswijze via de officiële weg en nemen de aanscherping mee in ons proces.

Naast de werkzaamheden binnen zijn nutsbedrijven (bv. gas, water, of elektra) voorbereidingen aan het treffen voor het verleggen van kabels en leidingen in de dijk. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven de dijk op de juiste plek open graven wordt er eerst een proefsleuf gegraven. Dit is een korte strook die wordt open gegraven om te controleren of een kabel of leiding in de grond op de zelfde plek ligt als bekend op tekening.

Rond 24 maart zal uitvoerende organisatie TerraCarta proefsleuven ter hoogte van het Waverveensepad graven.