Stand van zaken na de informatieavond op 7 mei 2019

Op 7 mei organiseerde Waternet een informatieavond voor de omgeving in hotel Mijdrecht. Hier kon men de eerste concept ontwerptekeningen van het project bekijken en vragen stellen over het proces en de uitvoering van het project.

  • Na de informatieavond heeft het team verder gewerkt aan het ontwerp van de dijk. We werken stap voor stap toe naar het ‘ontwerp dijkverbeteringsplan’ (ODVP). Als deze klaar is zullen wij u hiervan per brief op de hoogte stellen. Als het ODVP is goedgekeurd door het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zal het document zes weken ter inzage komen te liggen. U kunt het ontwerp dan online bekijken en indien gewenst een zienswijze indienen. Het team organiseert ook nog een informatieavond tijdens deze inzageperiode om de omgeving te informeren en vragen persoonlijk te beantwoorden. 
  • Ook hebben we enkele onderzoeken laten uitvoeren, waaronder een funderings- en asfaltonderzoek. Er zijn gelukkig geen zware verontreinigen (bijv. asbest) gevonden waardoor Waternet voorafgaand aan de uitvoering niet hoeft te saneren. 
  • Ook met betrokken overheden (provincie, gemeente) aan tafel gezeten om de werkzaamheden af te stemmen en afspraken te maken over beheer en onderhoud. 
  • Daarnaast hebben we ook met de nutsbedrijven om tafel gezeten om onze werkzaamheden af te stemmen. Op die manier onderzoeken wij of het ophogen van de dijk problemen zal veroorzaken voor de kabels en leidingen in de grond. 
  • Wij sturen binnenkort een brief naar de omgeving met daarin meer informatie over de voortgang van het project.