Start werkzaamheden wandelpad 15 oktober

Waternet werkt namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de dijkverbetering Kade langs de Rondweg. Een onderdeel van deze dijkverbetering is het vervangen van het wandelpad langs de Rondweg in Mijdrecht, gelegen langs de Kerkvaart (tussen de rotonde Industrieweg en de rotonde Hofland). De verzakkingen worden opgehoogd.

Op maandag 15 oktober 2018 starten de werkzaamheden aan het wandelpad langs de Rondweg in Mijdrecht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vrijdag 26 oktober gereed. Het wandelpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Contactpersoon vanuit Waternet is Hans Hazeleger, 06 52 48 04 71.

Zie ook de bewonersbrief van aannemer KWS.