Project

Dijkverbetering Linnaeuskade

Wordt aan gewerkt

In samenwerking met:

De dijk bij de Linnaeuskade is niet hoog genoeg. Daarom gaan we de dijk hoger maken. Tegelijk gaat Stadsdeel Oost de Linnaeuskade en Middenmeer Noord nieuw inrichten. De gemeente Amsterdam neemt de werkzaamheden voor de dijkverbetering mee in de werkzaamheden voor de Linnaeuskade en Middenmeer Noord.

Kerngegevens
Traject Linnaeuskade
Polder Watergraafsmeer
Gemeente Amsterdam
Lengte traject 670 meter
Status planvorming
Laatste update januari 2020

Wat is de situatie?

We gaan de dijk langs de Linnaeuskade hoger maken. Dit is nodig omdat de dijk langzaam is gezakt. Na het ophogen voldoet de dijk voor de komende jaren weer aan de veiligheidseisen.

We voeren de werkzaamheden samen met Stadsdeel Oost uit. Dagelijks gaan er zo’n 9.000 fietsers over de Linnaeuskade en dit aantal groeit nog steeds. Daarom moeten we de veiligheid verbeteren. Winkels moeten goed bereikbaar blijven. Het stadsdeel gaat daarom de Linnaeuskade nieuw inrichten.

Wat is er al gebeurd?

We hebben samen met Stadsdeel Oost al een eerste voorstel voor de nieuwe inrichting gemaakt. We willen het karakter van de Linnaeuskade houden zoals dit nu is. Op 10 maart 2016 presenteerden we dit voorstel op een bewonersavond. De reacties van bewoners en ondernemers hebben we gebruikt bij het maken van een ontwerp-plan. Dit ontwerp presenteerden we tijdens een bewonersavond op 26 oktober 2016.

Voor het verbeteren van de dijk is een apart ontwerp -plan gemaakt. Het bestuur van het waterschap heeft dit plan op 7 februari 2017 vastgesteld. Dit plan lag zes weken ter inzage. In deze periode hebben bewoners de mogelijkheid gehad om hun mening te geven. Het waterschap heeft twee zienswijzen op het ontwerp -plan ontvangen. Daartoe hebben we het plan aangepast: er wordt één boom minder gekapt. 

Het definitieve dijkverbeteringsplan is door het bestuur van het waterschap op 6 juni 2017 vastgesteld. U kunt het definitieve dijkverbeteringsplan downloaden via www.overheid.nl of onder aan deze projectpagina.

Planning

Eind 2018 zou het groot onderhoud aan de openbare ruimte, dijkverbetering, kabels en leidingen starten in Middenmeer Noord. De start van de uitvoering is verschoven door het onderzoek of een warmtenet tegelijk aangelegd kan worden met de reeds geplande werkzaamheden in Middenmeer Noord. Meer informatie hierover vindt u hieronder bij Blijf op de hoogte .

Kijk voor een actuele planning op de projectpagina.van de gemeente Amsterdam.

Meer weten?

Hebt u nog vragen? Dan kunt u het projectteam bereiken via linnaeuskade@waternet.nl.
Voor vragen over de inrichting van het gebied kunt u contact opnemen met het stadsdeel via ingenieursbureau@oost.amsterdam.nl. Op de projectpagina van de gemeente Amsterdam staat meer achtergrondinformatie over de herinrichting van het gebied.