Start van uitvoering verschoven

Eind 2018 zou het groot onderhoud aan de openbare ruimte, kabels en leidingen starten in Middenmeer Noord. De start van de uitvoering is verschoven door het onderzoek of een warmtenet tegelijk aangelegd kan worden met de reeds geplande werkzaamheden in Middenmeer Noord.

Zie voor meer info www.amsterdam.nl/projecten/middenmeer-noord/.

Omvang project

Bij de planvorming zijn de ontwerpen voor Linnaeuskade en Middenmeer Noord apart opgesteld. In de uitvoering worden ze samengevoegd. De werkzaamheden in Middenmeer Noord bestaan op dit moment uit: herinrichting Linnaeuskade tot fietsstraat, dijkversterking Linnaeuskade, vervanging riool-, gas- en drinkwaterleidingen, vervanging elektrakabels, vervanging verharding en groen in openbaar gebied, realiseren rainproof maatregelen voor het tegengaan van wateroverlast en mogelijk dus de aanleg van een warmtenet. 

Globale planning

De globale planning is als volgt:

  • Tot voorjaar 2019 – Ontwerp warmtenet
  • Voorjaar 2019 – Besluitvorming door gemeenteraad over aanleg van warmtenet
  • Voorjaar tot eind 2019 – Selectie aannemer voor uitvoering project
  • Begin 2020 – Start uitvoering project Middenmeer Noord
  • Duur uitvoering project: 3 jaar

Bewonersbijeenkomst

Voordat de werkzaamheden buiten starten organiseren we samen met de gemeente medio 2019 een bijeenkomst voor de buurt. Hier vertellen we meer over de werkzaamheden, de fasering en het besluit van de gemeenteraad over wel of geen warmtenet in de wijk.