Project

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek

Wat gaan we doen met het water in de Noordelijke Vechtstreek? Dat zetten we in een watergebiedsplan. In dit plan staan maatregelen die zorgen voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding en goede waterkwaliteit.

Kerngegevens
Gebied Gebied ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal en ten westen van de Vecht tussen het Markermeer en de Smal Weesp
Provincie Noord-Holland
Gemeente Gooise Meren, Weesp
Oppervlakte 710 hectare
Fase Planvorming

Wat is een watergebiedsplan?

Elke 10 jaar onderzoeken we de situatie in de polders. Het gaat dan om de hoogte en de kwaliteit van het water. En om goede aanvoer en afvoer van het water. Ook kijken we naar de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie. Om de situatie te verbeteren maken we een plan. Dit heet een watergebiedsplan.

Lees meer informatie over watergebiedsplannen.

Wat levert het op?

In het plan staan maatregelen voor verbetering. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van waterpeilen, breder maken van sloten en het verplaatsen van een stuw. We houden rekening met de belangen van verschillende partijen. Met de maatregelen zorgen we dat de watersituatie de komende 10 jaar in orde is.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

We hebben het gebied onderzocht op problemen met het water. We hebben gesprekken gevoerd met bewoners, eigenaren en overheden in het gebied. Met deze informatie bepalen we welke maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Wat gaat er nog gebeuren?

We hebben een ontwerp-watergebiedsplan opgesteld. In dit plan staat welke maatregelen volgens ons nodig zijn om de problemen op te lossen. We houden rekening met de belangen en wensen van bewoners. Op woensdag 18 april 2018 organiseren we een inloopavond over het plan. Bewoners en eigenaren zijn van harte welkom om het plan te bekijken en vragen te stellen. De inloopavond vindt plaats in Hotel Het Hart van Weesp, Herengracht 35, 1382 AH  Weesp tussen 19:30 en 21:30.  

U kunt van 10 april 2018  tot en met 21 mei 2018 een reactie geven op het ontwerp-watergebiedsplan. De plannen worden gepubliceerd op www.overheid.nl Voor meer informatie hoe u kunt reageren kunt u deze pagina raadplegen www.agv.nl/faq/waterschap/hoe-kan-ik-inspreken  Na deze periode maken we het definitieve watergebiedsplan en beginnen we met de werkzaamheden.