Project

Watergebiedsplan Noorderpark

Wordt aan gewerkt

In 2015 hebben we een nieuw watergebiedsplan voor de polders in het Noorderpark gemaakt. In dit plan staan maatregelen die zorgen voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding en goede waterkwaliteit. We bereiden de maatregelen in het plan nu voor.

Kerngegevens
Gebied polders Achttienhoven, Maarsseveen-Westbroek, Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en Gansenhoef
Provincie Utrecht
Stadsdeel Stichtse Vecht en De Bilt
Oppervlakte 3.719 hectare
Status vastgesteld
Laatste update februari 2017

Wat hebben we gedaan?

Elke 10 jaar onderzoeken we de situatie in de polders. We kijken dan naar de hoogte, de hoeveelheid en de kwaliteit van het water. Ook kijken we naar de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie. Om de situatie te verbeteren maken we een watergebiedsplan met maatregelen. Zoals het breder maken van sloten en het plaatsen van een stuw. We houden rekening met de belangen van verschillende partijen. De maatregelen zorgen dat de watersituatie de komende 10 jaar in orde is.

Wat is het resultaat?

Op 17 december 2015 hebben we het definitieve watergebiedsplan vastgesteld. Daarbij stelden we ook het peilbesluit en de nodige waterinrichtingsmaatregelen vast.  Op 27 oktober 2015 stelden we al het ‘Besluit algemene regels hoogwatervoorzieningen polder Gansenhoef’ vast.

Uitvoering

In 2016 zijn we gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. We verwachten deze werkzaamheden in 2017 uit te voeren. We houden u hiervan op de hoogte. Zijn er werkzaamheden nodig op uw perceel? Dan komen onze medewerkers vooraf langs om dit met u te bespreken.

Meer weten?

Voor meer informatie over het watergebiedsplan Noorderpark kunt u deze pagina in de gaten houden. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Waternet, telefoon 0900 9394. Hebt u vragen over het watergebiedsplan? Vraag dan naar Kirsty Blatter. Hebt u vragen over de uitvoering? Vraag dan naar Maarten Wensing.