Project

Dijkverbetering Noordse Dorpsweg

Wordt aan gewerkt

De dijk aan de Noordse Dorpsweg is niet overal even hoog genoeg. We gaan de dijk daarom verbeteren.

Kerngegevens
Traject Noordse Dorpsweg
Polder Nieuwkoop
Gemeente Nieuwkoop
Lengte traject Circa 1700 meter
Status planvormingsfase
Laatste update mei 2017

Het dijkverbeteringsplan

De afgelopen tijd hebben we onderzocht wat de beste oplossing is om de dijk te verbeteren. Het doel hiervan is dat de dijk weer aan de veiligheidseisen voldoet. We houden rekening met veiligheid, het landschap, natuur, archeologie en cultuurhistorie. Daarnaast spelen de belangen van gemeenten en bewoners mee. En bedrijven die o.a. elektriciteit, gas, water en internet leveren. Dit is uitgewerkt in het dijkverbeteringsplan.

Planning

Eind augustus 2017 start de uitvoering van de dijkverbetering. Als alles volgens plan verloopt is het werk in het voorjaar van 2018 klaar. Voordat het werk aan de dijk begint gaat Liander de gasleiding en de elektriciteitsleiding vervangen. Zij beginnen daarmee op 3 juli. Gemeente Nieuwkoop laat het asfalt van de weg en het fietspad vervangen.

Meer informatie

Bent u bewoner, geïnteresseerd of heeft u een belang bij het plan? Dan betrekken we u zoveel mogelijk bij het project. Wordt het werk bij uw huis of eigendom uitgevoerd? Dan gaat het projectteam met u in gesprek.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de klantenservice van Waternet.