Project

Project De nieuwe N200

In samenwerking met:

De N200 van station Halfweg tot voorbij de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam wordt opgeknapt. Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet werken samen om de N200 opnieuw in te richten.

Kerngegevens
Traject Haarlemmerweg, rijksweg N200
Polder Osdorper Binnenpolder-laag, Osdorper Bovenpolder,Sloter Binnenpolder, Lutkermeerpolder (Amsterdam-West)
Gemeente Amsterdam
Lengte traject 6 kilometer
Status In uitvoering
Laatste update November 2018

Wat gaan we doen?

Onder de rijksweg N200 langs de Haarlemmervaart van Amsterdam naar Halfweg ligt een dijk. Deze dijk beschermt het achterliggende gebied, de lager gelegen polders in Amsterdam-West, tegen mogelijke overstromingen vanuit de Haarlemmervaart. De dijk voldoet niet meer aan de hoogte-eisen om het water te kunnen keren.

“Voor het waterschap is het noodzakelijk om de dijk op te hogen. Zodat deze weer stabiel is én veilig voor de komende 30 jaar. Zo zorgen we ervoor dat de bewoners en bedrijven in Amsterdam-West droge voeten houden. Omdat de dijk onlosmakelijk verbonden is met de weg, werken we samen met andere overheden die op dezelfde plek werk uit gaan voeren”, aldus Dagelijks Bestuurder Gerard Korrel.

Naast het ophogen van de dijk zijn de leidingen in de dijk aan vervanging toe. Deze leidingen transporteren drinkwater vanuit de Amsterdamse Waterleidingduinen naar Amsterdam. Ook de N200 zelf is toe aan groot onderhoud. In september 2015 is besloten om deze verschillende werken in één project onder te brengen: De nieuwe N200.

Waternet voert het werk aan de dijk en de waterleidingen uit. U leest meer op waternet.nl.

Samen werken aan De nieuwe N200

Samen werken we aan de weg, dijk en waterleidingen. Er komen nieuwe bruggen en voor fietsers komen er betere verbindingen over de weg naar het omliggende gebied. Ook komt er een ecopassage. Die  zorgt ervoor dat dieren onder de weg door kunnen naar een ander natuurgebied. Het hele gebied krijgt een groenere uitstraling.

Sneller klaar

Door samen te werken is het werk sneller klaar en worden kosten bespaard.  Als het werk klaar is, hoeven we de komende jaren niet meer aan de N200 te werken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe N200? Ga dan naar www.denieuwe200.nl  of kijk op Facebook: https://www.facebook.com/DeNieuweN200/.

Waternet voert het werk aan de dijk en de waterleidingen uit. Hebt u vragen over het werk aan de dijk of de transportleiding voor drinkwater? Stuur dan een e-mail naar N200@waternet.nl.