Projectvoortgang | 29 april 2019

Het team van het dijkversterkingsproject Proostdijlaantje heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het dijkontwerp. Door nieuwe inzichten hebben wij o.a. onderzocht of er andere technische mogelijkheden waren om de dijk te versterken waarbij meer groen kon worden gespaard. Dit was helaas niet mogelijk en uiteindelijk is het besluit toch gevallen op ophoging door grond en gaat het plan door zoals gecommuniceerd.

Bomen

Tijdens de informatieavond van d.d.4 september 2018 is gecommuniceerd dat voor de ophoging van de dijk en het aanleggen van het nieuwe voetpad 52 bomen zullen worden verwijderd. Dit komt omdat de ophoging van de grond op sommige plekken zodanig hoog is dat bomen daar zullen ‘stikken’ en afsterven. De gemeente zal zelf ook werkzaamheden verrichten aan bomen die overlast geven en eventuele zieke bomen verwijderen. Dit betreffen andere bomen dan de 52 die moeten wijken voor het project.Waternet en de gemeente zijn betreffende de bomen geadviseerd door de bomenwacht.

Verzoek tot herplanting dijk

Om het groene karakter en biodiversiteit van de dijk te behouden, heeft de gemeente het bestuur van het waterschap verzocht om herplanting toe te staan. Op een veendijk mogen normaliter geen bomen en struiken worden geplant omdat deze de stabiliteit van de dijk in gevaar kunnen brengen (zie de regelementen in de Keur). Het waterschap heeft het verzoek in overweging genomen en onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd. De gemeente kan binnen deze voorwaarden een groen- en beheerplan opstellen. Deze zal samen met het Ontwerp Dijkverbeteringsplan nog door het bestuur van AGV worden goedgekeurd.

Communicatie en overeenkomsten

Waternet zal voor de vaststelling van het officiële ontwerp nog een bewonersavond organiseren. Met de bewoners en eigenaren van percelen waarop werkzaamheden worden verricht, worden nog persoonlijk gesprekken gevoerd en overeenkomsten afgesloten.

Contact

Voor vragen kunt u mailen, bellen of appen met de omgevingsmanager van dit project: Mirle van Huët | mirle.van.huet@waternet.nl | +31 6 512 411 54