Project

Gebiedsontwikkeling Watergraafsmeer

Wordt aan gewerkt

Kerngegevens
Samenwerkende partijen overheden, waterschap, kennisinstituten, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars
Plan ontwikkelen waterinnovatiegebied
Status in uitvoering

Aanleiding

De Watergraafsmeer is een aantrekkelijk woon- en werkgebied, maar ook het laagste punt van Amsterdam. Dit maakt de wijk kwetsbaar voor wateroverlast. Zeker met het oog op komende klimaatveranderingen.

Plan en rol waterschap

Het waterschap is partner in het 'maatschappelijk netwerk voor een leefbare en toekomstbestendige Watergraafsmeer'. Kernwoorden zijn: duurzaam, leefbaar en waterbestendig. Samen met verschillende belanghebbenden doen we verschillende experimenten om geschikte oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld voor het gebrek aan ruimte voor water. De wijk is hiermee een voorbeeldgebied met innovatieve oplossingen voor verschillende waterthema’s. We sluiten via het waterschap aan bij geplande renovaties en werkzaamheden, en ontwikkelen nieuwe initiatieven.

Alle beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van het waterschap worden verricht door Waternet. Kijk voor meer informatie op de website van Waternet. Naar de website van Waternet.