Project

Waterkwaliteit natuurgebied Vuntus

Kerngegevens
Initiatiefnemers Natuurmonumenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Provincie Noord-Holland
Doel Schoner water
Plan Verbetering waterkwaliteit Vuntusgebied
Status Uitvoering

Natuurgebied Vuntus

Natuurmonumenten werkt vanaf 2015 in het Natuurgebied Vuntus bij Loosdrecht. Deze organisatie verbetert de bijzondere natuur ten oosten van de Vuntusplas. Aanpassingen zorgen voor schoner water. En een betere omgeving voor planten en dieren.

Sommige struiken en bomen langs de oevers verdwijnen. Dit zorgt voor een betere doorstroming. Door te baggeren komen er minder voedingsstoffen in bodem en water. Er komt een wandelpad, een betere kanoroute. Ook komen er rustplekken voor fietsers.

Natuurmonumenten zorgt voor de uitvoering. Kijk voor meer informatie op de website van Natuurmonumenten.

Blijf op de hoogte