Project

Dijkverbetering Waterleidingkanaal

Wordt aan gewerkt

De dijk langs het Waterleidingkanaal is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Het is nodig om de dijk te verbeteren.

Status planfase
Laatste update augustus 2017

Over het waterleidingkanaal

In de jaren ’50 is een gedeelte van de dijken langs het waterleidingkanaal aangelegd door het waterleidingbedrijf van Amsterdam. Dit kanaal voert het kwelwater uit de Bethunepolder af naar de Loenderveense plas. Het water wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Vanuit de plas wordt het gepompt naar de drinkwaterproductie locatie Weesperkarspel. Zij maken er drinkwater van voor Amsterdam.  

Het waterleidingkanaal ligt in het westen van de Loosdrechtse Plassen in de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht. Het dijkverbeteringstraject begint in het noorden bij het riviertje de Drecht en loopt naar het zuiden tot aan Fort Tienhoven.

Waarom is dijkverbetering nodig?

De dijk langs het Waterleidingkanaal voldoet niet overal meer aan de veiligheidseisen. Op sommige plaatsen moet de dijk hoger of sterker worden zodat deze weer voldoen. Namens het waterschap en gemeente Amsterdam gaat Waternet de dijk verbeteren.

Dijkverbeteringsplan Waterleidingkanaal

In een dijkverbeteringsplan staat wat er moet gebeuren om de dijk sterker te maken, zodat de dijk weer aan de veiligheidsnormen voldoet. We houden hierbij rekening met veiligheid, landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie, de functie van de dijk en de drinkwaterfunctie van het kanaal. Daarnaast spelen de belangen van bewoners, boeren, bedrijven, gemeenten en natuurverenigingen mee. En bedrijven die o.a. elektriciteit, gas en water leveren.

Ontwerp-dijkverbeteringsplan

De afgelopen tijd hebben we onderzocht wat de beste oplossing is om de dijk te verbeteren. Dit is uitgewerkt in een ontwerp -dijkverbeteringsplan (ODVP). Het bestuur heeft het plan op 2 mei 2017 vastgesteld. Vanaf 12 mei was het zes weken lang in te zien. Als u het er niet mee eens was, kon u dit aan ons laten weten. Dit noemen wij een zienswijze. Op dit plan zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Het dijkverbeteringsplan is daarom inhoudelijk niet aangepast.

Definitief dijkverbeteringsplan

Het definitieve plan voor de dijkverbetering is door het dagelijks bestuur van het waterschap op 18 juli 2017 vastgesteld. De beroepsperiode liep tot en met 25 september en heeft geen bezwaren opgeleverd. Het plan kan nu uitgevoerd worden.

Aankoop grond

Om het drinkwaterkanaal voor de gemeente Amsterdam goed te kunnen beheren is het nodig om ook de dijk die er langs ligt in eigendom te hebben. Zo kan de gemeente de dijk beter onderhouden. Waternet draagt zorg voor het kopen van de grond voor de gemeente en de afspraken over de dijkverbetering. Dit alles gebeurt in goede afstemming met de eigenaren en pachters.   

Planning

In 2018 start de uitvoering van de dijkverbetering. Voordat we met het werk aan de dijk beginnen doen we nog verschillende onderzoeken op de dijk. Hierbij kunt u denken aan onderzoeken naar de staat van de waterbodem en de ondergrond van de dijk en naar de milieukwaliteit hiervan. 

De planfase is afgerond, meer weten over de uitvoering? Kijk dan op /www.waternet.nl/werkzaamheden/dijkverbetering-waterleidingkanaal/.

Wave
11 kilometer dijk

gaan we verbeteren