Verslag informatieavond 12 oktober 2016

Op 12 oktober 2016 was er in Breukelen een informatieavond over het project Waterleidingkanaal. Dagelijks bestuurder Gerard Korrel van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was hierbij aanwezig. De projectleider van Waternet gaf een presentatie over de dijkverbetering. Daarna konden aanwezigen vragen stellen.

Hebt u de informatieavond gemist? En wilt u de presentatie per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar waterleidingkanaal@waternet.nl.

Vraag en antwoord

Veel vragen gingen over de uitvoering van het project. Het was alleen nog te vroeg om deze te kunnen beantwoorden. Op een later moment organiseren we nog een informatieavond. Dan kunnen we vragen over de uitvoering wel beantwoorden. Onderstaande vragen stelden de aanwezigen ons tijdens de informatieavond:

Hebben jullie al vergunningen aangevraagd voor het project?

Nee, dat doen we pas wanneer er een definitief ontwerp is.

Hoe voeren jullie het werk uit? Van zuid naar noord? Of van noord naar zuid?

Dat weten we nog niet. Dit hangt af van de periode waarin we mogen werken. Het zou ook nog kunnen dat we aan beide kanten beginnen en naar elkaar toewerken.

Houden jullie ook rekening met het toeristische seizoen?

Ja, daar houden we rekening mee.

Hoe lang duurt het werk?

We verwachten dat het werk 1,5 jaar duurt. In die periode verhogen en versterken we de dijk. Dat kan zorgen voor overlast in de omgeving. Daarnaast plaatsen we een wand die de oever beschermt. Dit geeft minder overlast in de omgeving.

Hebben de aannemers de parkeerplaatsen nodig voor hun materieel?

Dat is mogelijk. We kijken nog wat de beste oplossing hiervoor is.

Vervoeren jullie de grond met grote vrachtwagens?

Ja, we vervoeren veel grond. Zo hoeven we niet te vaak heen en weer te rijden.

Hoeveel klei is er nodig?

Dit hangt af van het definitieve ontwerp. Een eerste schatting is ongeveer 30.000 kuub.

Gaat de dijk niet stuk door de vrachtwagens?

Nee, op de dijk mogen alleen vrachtwagens rijden van maximaal 20 ton. Onze vrachtwagens met materiaal zijn minder zwaar.

In welke weken rijden jullie heen en weer?

Het is nu te vroeg om de precieze weken aan te geven. Daarnaast zijn we niet altijd met hetzelfde gedeelte bezig. Het kan zijn dat de aannemer vrij is in de zomervakantie. Verder kunnen we nu nog rekeninghouden met evenementen, zoals een fietstocht of dorpsfeest. Ook kunnen we proberen om het werk rond de vakantieperiode te plannen. Voor het maken van de planning gaan we in overleg met ondernemers.

Wordt het kanaal smaller?

Nee, het blijft even breed.

Wat gebeurt er met de struiken op Scheendijk-Zuid?

Deze moeten we voor het werk verwijderen. Na het werk plaatsen we ze weer terug. De struiken zijn namelijk goed onderhouden en vormen de grens met het Waterleidingkanaal.

Wat gebeurt er met de boomstronken?

Deze verwijderen we voordat het werk begint.

Komt er glasvezel?

De gemeente Stichtse Vecht geeft aan dat er hiervoor plannen worden gemaakt. De bedrijfsvereniging en provincie Utrecht zijn daarmee bezig. De glasvezel mag in ieder geval niet in de dijk worden gelegd. Dit komt doordat deze in holle buizen zit.

Hoeveel ruimte is er nodig voor het dieper maken van een sloot?

Ongeveer 6 meter.

Kunnen jullie al iets zeggen over hoe de grond wordt gebracht en weggehaald?

Dit beslissen we in overleg met de aannemer. Waarschijnlijk vervoeren we de grond via de Laan van Gunterstein en de Drecht. Daarna moeten we de grond nog verder verplaatsen. Dat kan over de weg of per boot. Er zijn wel regels voor het gebruik van het Waterleidingkanaal. Dit komt omdat het een rol speelt in de productie van drinkwater.

Kom er ook tijdelijk eenrichtingsverkeer?

Ja, maar dit kan alleen in Scheendijk-Noord. In Scheendijk-Zuid lukt het niet, omdat de weg daar doodloopt. Voor en tijdens het werk maken we afspraken met ondernemers en bewoners, zodat zij hun bedrijf of huis kunnen bereiken.