Project

Gebiedsontwikkeling Weespersluis (Bloemendalerpolder)

In samenwerking met private partijen en:

In de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp komen nieuwe woningen. De nieuwe wijk gaat Weespersluis heten. De polder wordt opnieuw ingericht met veel natuur en nieuw water.

Kerngegevens

Initiatiefnemers private en publieke partijen (gemeente Weesp,
provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
Plan gebiedsontwikkeling met 2/3 deel robuust blauw/groen
en maximaal 2750 woningen
Status Start uitvoeringsfase

Wat gaan we doen?

Het waterschap is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. We werken samen met de gemeente Weesp, de provincie Noord Holland en de ontwikkelaars. We zorgen voor voldoende schoon water met ruimte voor recreatie. In 2017 beginnen we met de uitvoering van het werk.

Wat levert het op?

In de nieuwe polder komen 2750 woningen. Ook komt er veel nieuwe natuur. Het waterschap beheert het water in de polder. We houden rekening met natuur, veiligheid en recreatie. In de buurt komt het grootste aquaduct van Europa. Het verkeer van de A1 zal dan onder de Vecht door rijden.

Meer informatie

Meer informatie en nieuws vindt u op de website [www.bloemendalerpolder.com] van de Bloemendalerpolder. Meer informatie over het aquaduct vindt u op de website van Rijkswaterstaat.