Project

Dijkverbetering Westveensekade en Korte Meentweg

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Westveensekade en de Korte Meentweg is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Daarom gaan we de dijk verbeteren.

Traject Van Woerdense Verlaat tot bij Noordse buurt
Polder Noordse Buurt en Westveense polder
Gemeente Nieuwkoop
Lengte traject       3,5 kilometer
Status Planfase
Laatste update    November 2020

 

Waarom is dijkverbetering nodig?

Uit een toetsing is naar voren gekomen dat de dijk op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg is. Het waterschap heeft daarom opdracht gegeven om de dijk te verbeteren. 

Wat merken bewoners van het werk aan de dijk?

Waternet maakt  afspraken met bewoners en bedrijven langs de dijk. Na de gesprekken met bewoners en de onderzoeken kunnen we een plan maken voor dijkverbetering. Als het plan gereed is, kunnen we ook meer vertellen over de planning van de werkzaamheden. Als meer bekend is over wat de werkzaamheden betekenen voor bewoners en verkeer, dan brengen we bewoners hiervan op de hoogte.

Planning

We kijken nu welke mogelijkheden er zijn om de dijk weer aan de eisen te laten voldoen. Het ontwerp-dijkverbeteringsplan leggen we in het voorjaar van 2020 ter inzage. Begin 2021 zouden we kunnen beginnen met de uitvoering. De werkzaamheden duren waarschijnlijk ongeveer een jaar.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes

Nieuwe natuur in Westveen

Westveen maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is Natura 2000-gebied. In Westveen is al 47 hectare natuur. De komende jaren willen de samenwerkende overheden (gemeente, waterschap, provincie) daar nog 17 hectare aan toevoegen. Ook kijken ze of de bestaande natuur nog verbeterd kan worden. De natuur die hier komt, hoort van oudsher bij dit gebied: kruiden- en faunarijk grasland, veenbos en wellicht nat schraalland. Zo wordt Westveen nog geschikter als leefgebied voor o.a. de grote zilverreiger en de purperreiger. De waterkwaliteit wordt verbeterd door water- en oeverplanten meer de ruimte te geven. Daar profiteren veel (water-)planten en dieren van, zoals de otter en de smient. Samen met grondeigenaren en andere betrokkenen wordt gewerkt aan een plan voor aanleg en aanpassingen van de natuur. Waternet en provincie werken samen en stemmen de werkzaamheden op elkaar af.

Meer weten? Kijk op www.veenweidengouwewiericke.nl/projecten/westveen.