Project

Dijkverbetering Westveensekade en Korte Meentweg

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Westveensekade en de Korte Meentweg is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Daarom gaan we de dijk verbeteren. 

Traject Van Woerdense Verlaat tot bij Noordse buurt
Polder Noordse Buurt en Westveense polder
Gemeente Nieuwkoop
Lengte traject       3,5 kilometer
Status Onderzoeksfase
Laatste update    Februari 2019

Waarom is dijkverbetering nodig?

Uit een toetsing is naar voren gekomen dat de dijk op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg is. Het waterschap heeft daarom opdracht gegeven om de dijk te verbeteren. Op onderstaande kaart kunt u zien om welk  traject het gaat.

Onderzoek

We hebben in 2018 een aantal onderzoeken gedaan om de dijk en omgeving in kaart te brengen. Deze onderzoeken zijn nodig om te weten waar we voor landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie rekening mee moeten houden.

De hoogte en breedte van de dijk is nauwkeurig opgemeten. Dat is nodig om te zien waar de dijk volgens de normen verbeterd moet worden.

We hebben natuuronderzoek gedaan om te kijken met welke beschermde soorten dieren en planten we rekening moeten houden. Deze onderzoeken duren nog tot en met juli 2019. Ook gaan we binnenkort nog kijken welke bomen kunnen blijven staan. Bomen kunnen namelijk schadelijk voor de dijk zijn in verband met waterveiligheid of in de weg staan bij werkzaamheden.

Wat merken bewoners van het werk aan de dijk?

Waternet maakt  afspraken met bewoners en bedrijven langs de dijk. Na de gesprekken met bewoners en de onderzoeken kunnen we een plan maken voor dijkverbetering. Als het plan gereed is, kunnen we ook meer vertellen over de planning van de werkzaamheden. Als meer bekend is over wat de werkzaamheden betekenen voor bewoners en verkeer, dan brengen we bewoners hiervan op de hoogte.

Planning

We kijken nu welke mogelijkheden er zijn om de dijk weer aan de eisen te laten voldoen. We verwachten dat we het ontwerp-dijkverbeteringsplan voor de zomer ter inzage kunnen delen. In de daaropvolgende winter zouden we kunnen beginnen met de uitvoering. De werkzaamheden duren waarschijnlijk ongeveer een jaar.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes