Traject Van Woerdense Verlaat tot bij Noordse buurt
Polder Noordse Buurt en Westveense polder
Gemeente Nieuwkoop
Lengte traject       3,5 kilometer
Status Planfase
Laatste update    Juni 2021

 

Waarom is dijkverbetering nodig?

Uit een toetsing is naar voren gekomen dat de dijk op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg is. Het waterschap heeft daarom opdracht gegeven om de dijk te verbeteren. 

Wat merken bewoners van het werk aan de dijk?

Medewerkers van Waternet zijn bij bewoners (grondeigenaren) langs geweest om te bespreken wat de dijkverbetering voor hun grond (perceel) betekent en om daar afspraken over te maken. Bezoeken worden gedaan met voorzorgsmaatregelen vanwege Corona. Tijdens de werkzaamheden is de opzichter van Waternet aanwezig. Bewoners kunnen met vragen bij de opzichter terecht. Waternet heeft ook contact gehad met gemeente en provincie om de werkzaamheden af te stemmen. Insteek is om eventuele overlast zo klein mogelijk te houden. U kunt altijd bij uw woning komen.

Planning

Het dijkverbeteringsplan is 10 november 2020 goed gekeurd door het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Inmiddels zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Korte Meentweg. De dijkverbetering wordt in verschillende delen uitgevoerd. Het eerste deel aan de Korte Meentweg en vanaf Kade 5 richting de Noordse Buurt gaat begin 2021 van start. Voor het deel daartussen zoekt Waternet nog een aannemer die de dijkverbetering kan uitvoeren. De dijkverbetering duurt waarschijnlijk een jaar. Daarna is de dijk weer 30 jaar sterk en hoog genoeg om bewoners te beschermen tegen hoog water in de Kromme Mijdrecht.

Bekijk hieronder een filmpje over de werkzaamheden aan de Korte Meentweg:

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes

Nieuwe natuur in Westveen

Westveen maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is Natura 2000-gebied. In Westveen is al 47 hectare natuur. De komende jaren willen de samenwerkende overheden (gemeente, waterschap, provincie) daar nog 17 hectare aan toevoegen. Ook kijken ze of de bestaande natuur nog verbeterd kan worden. De natuur die hier komt, hoort van oudsher bij dit gebied: kruiden- en faunarijk grasland, veenbos en wellicht nat schraalland. Zo wordt Westveen nog geschikter als leefgebied voor o.a. de grote zilverreiger en de purperreiger. De waterkwaliteit wordt verbeterd door water- en oeverplanten meer de ruimte te geven. Daar profiteren veel (water-)planten en dieren van, zoals de otter en de smient. Samen met grondeigenaren en andere betrokkenen wordt gewerkt aan een plan voor aanleg en aanpassingen van de natuur. Waternet en provincie werken samen en stemmen de werkzaamheden op elkaar af.

Meer weten? Kijk op www.veenweidengouwewiericke.nl/projecten/westveen (U verlaat deze site).