Onderzoeken gedaan

We hebben in 2018 een aantal onderzoeken gedaan om de dijk en omgeving in kaart te brengen.

Deze onderzoeken zijn nodig om te weten waar we voor landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie rekening mee moeten houden.

De hoogte en breedte van de dijk is nauwkeurig opgemeten. Dat is nodig om te zien waar de dijk volgens de normen verbeterd moet worden.

We hebben natuuronderzoek gedaan om te kijken met welke beschermde soorten dieren en planten we rekening moeten houden. We hebben onderzoek laten doen welke bomen op de dijk mogen blijven en welke moeten worden verwijderd. Bomen kunnen namelijk schadelijk voor de dijk zijn in verband met waterveiligheid of in de weg staan bij werkzaamheden. Ook is bij sommige woningen een funderingsonderzoek gedaan en is gekeken of beplanting gesnoeid of verwijderd moet worden vanwege de komende werkzaamheden.