Ontwerp dijkverbetering Westveensekade en Korte Meentweg en alternatieve bewonersavond

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 12 mei 2020 het ontwerp-dijkverbeteringsplan Westveensekade en Korte Meentweg vastgesteld. Vanaf woensdag 3 juni 2020 kunt u dit plan inzien. Op woensdag 3 juni, vrijdag 5 juni en maandag 8 juni zijn wij tussen 09:00 uur en 14:30 uur aanwezig in het Woerdense Verlaat om de plannen toe te lichten.

Ontwerp dijkverbetering Westveensekade en Korte Meentweg

In het ontwerp-dijkverbeteringsplan staan de oplossingen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast kijken we hoe het ontwerp van de dijkverbetering past in de directe omgeving. Ook houden we rekening met de belangen van bewoners in de buurt. U kunt het plan en de bijbehorende stukken lezen op de website www.overheid.nl.

Tegelijk met de dijkverbetering worden de vorm en afmeting van de dijk en haar beschermingszone (de ‘legger’) opnieuw vastgesteld. Wat dit betekent, wordt toegelicht in het plan.

Inspraak

U kunt het ontwerp-dijkverbeteringsplan zes weken lang inzien. Dat kan van woensdag 3 juni 2020 tot en met dinsdag 14 juli 2020. Bent u het niet eens met (delen van) dit plan? En bent u belanghebbende? Dan kunt u ons dat binnen deze zes weken schriftelijk of mondeling laten weten. Dit noemen we een zienswijze.

Leg uit op welke punten u het niet eens bent met het plan en waarom. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze ontwerp-dijkverbeteringsplan Westveensekade en Korte Meentweg ’. Zet in uw brief uw contactgegevens, de datum en uw handtekening.

Stuur uw zienswijze naar:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Wilt u uw zienswijze in een persoonlijk gesprek doorgeven? U heeft twee opties om hiervoor een afspraak te maken:

  • Bel de klantenservice van Waternet via 0900 - 9394 (optie 3) en vraag naar het projectteam dijkverbetering Westveensekade en Korte Meentweg.
  • Mail uw verzoek naar wkkm@waternet.nl.

Wanneer u liever digitaal inspraak doet kan dit via de volgende link: https://www.agv.nl/inspraak/

Alternatief voor bewonersavond

Het waterschap organiseert normaal gesproken een bewonersavond om de plannen toe te lichten en om bewoners de mogelijkheid te geven om vragen te stellen. Vanwege het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen kunnen we voorlopig geen bewonersavond houden. Daarom willen we graag een alternatief aanbieden. Hierbij houden wij ons aan de regels van het RIVM (zie onderaan deze update).

Op woensdag 3 juni, vrijdag 5 juni en maandag 8 juni zijn wij tussen 09:00 uur en 14:30 uur  aanwezig in het Woerdense Verlaat om de plannen toe te lichten. U kunt dan vragen stellen aan medewerkers van Waternet. Wij zijn aanwezig in gebouw BEA, Leeuwerikstraat 4, Woerdense Verlaat. In verband met mogelijke verspreiding van het coronavirus willen wij vermijden dat er grote groepen tegelijk zijn. Daarom kunt u hiervoor een tijdslot van drie kwartier reserveren bij Monique Snel van Waternet. Zij is bereikbaar via 06-83208990 of wkkm@waternet.nl.  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen treffen we verschillende maatregelen (zie onderaan deze update). Ook hangen we de tekeningen op het raam van het gebouw, voor als u helemaal niet binnen wilt komen.

Vervolg

Na de periode van inspraak gaan wij verder met het definitieve plan voor de dijkverbetering. Als er zienswijzen zijn binnengekomen, dan verwerken wij deze waar nodig in het plan. Daarna gaat het dijkverbeteringsplan naar het dagelijks bestuur van het waterschap. Zij beoordelen het en stellen het vast. Het definitieve plan is ook zes weken in te zien.

Maatregelen Corona

We nemen de volgende maatregelen om mogelijke verspreiding van het Coronavirus te voorkomen:

  • We houden minimaal 1,5 meter afstand.
  • Op tafels ligt een dubbele set tekeningen met daartussen 1,5 meter afstand. We gebruiken aanwijsstokken als we iets willen aanwijzen.
  • We zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk zijn. Daarom maken we individuele afspraken van drie kwartier met bewoners.
  • Binnen zorgen we voor eenrichtingsverkeer door de looproute aan te geven.
  • Om te ventileren blijven de deuren en/ of ramen open.
  • We vragen bewoners om vooraf hun handen te ontsmetten. Ontsmettingsmiddel is aanwezig.
  • Voor wie dat wil zijn handschoenen beschikbaar.
  • Tussen afspraken door worden oppervlaktes gereinigd.

Let op
Heeft u verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of koorts, blijf dan thuis.