Juli

De eerste vrachtwagens met slib rijden naar de tijdelijke opslag bij waterschap Rijnland.