Voor iedereen toegankelijk

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vindt het belangrijk dat alle klanten de website kunnen gebruiken. Of ze nou jong, oud, laagopgeleid of hoogopgeleid zijn. Of de Nederlandse taal nog niet zo goed kennen. Ook mensen met die problemen hebben met lezen, blind zijn of niet goed kunnen zien moeten de site kunnen gebruiken. Agv.nl voldoet voor het grootste deel aan versie 2 van de Webrichtlijnen.

Begrijpelijk Nederlands

We schrijven alle teksten op onze website in begrijpelijk Nederlands (taalniveau B1). Dat betekent dat we eenvoudige woorden gebruiken. En dat we moeilijke dingen zo makkelijk mogelijk uitleggen. Zo kunnen we iedere bezoeker even goed helpen.

Bruikbaar voor iedereen

De website is zo gemaakt dat blinden of slechtzienden de site toch kunnen gebruiken. We gebruiken een groot lettertype, duidelijke koppen en een eenvoudige indeling van de pagina’s. We houden rekening met software die de teksten voorleest. En met mensen die hun toetsenbord nodig hebben om links en knoppen te gebruiken. Natuurlijk is onze website geschikt voor alle apparaten. Desktops, laptops, tablets en smartphones.

Wat moet er nog beter?

Sommige dingen moeten nog beter. Daar werken we aan. Zoals:

  • Pdf-bestanden. Die moeten aan dezelfde eisen voldoen als de website. Voor de meeste pdf’s is dat nu nog niet zo.
  • Video’s. Alle video’s moeten ondertiteld zijn. Zo kunnen dove mensen ze ook begrijpen. Nog niet al onze video’s zijn ondertiteld.

We helpen u graag

Hebt u een document nodig dat voor u niet toegankelijk is? Of mist u documenten? Neem dan contact met ons op. We zorgen er dan voor dat u de documenten krijgt. U kunt ook contact opnemen als u (bepaalde onderdelen van) agv.nl minder toegankelijk vindt. We zoeken dan zo snel mogelijk een oplossing.

Meer over de webrichtlijnen

Meer over toegankelijke websites vindt u op DigiToegankelijk