Geef uw mening over onze plannen

Voordat we in uw buurt aan het werk gaan, maken we eerst een plan. Over veel van onze plannen kunt u meepraten. U hebt dan recht op inspraak. Op deze pagina leest u hoe het werkt en over welke plannen u uw mening kunt geven.

Inspreken doet u door het versturen van uw zienswijze. In deze zienswijze geeft u uw mening over onze plannen.  Misschien bent u het niet eens met een verandering in uw omgeving. U kent de omgeving goed. U weet wat er speelt in het gebied. Daarom is ook uw mening belangrijk. Een zienswijze is ook belangrijk als u later nog juridische stappen wilt nemen. Dat kan alleen als u eerder een zienswijze hebt ingediend.

Nu in de inspraak

Naam project of planPeriode  in de inspraak 
Concept Nota Peilbeheer 2019 19 oktober 2018 t/m 27 november 2018 Zienswijze indienen

Concept Nota Peilbeheer 2019

Vanaf 19 oktober tot en met 27 november kunt u uw mening geven over de nota Peilbeheer 2019. In deze nota staat dat het waterschap bij het nemen van peilbesluiten rekening gaat houden met de daling van de bodem. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het eerste waterschap dat dit gaat doen.

Bekijk de nota

Hoe werkt inspraak?

  • We maken een voorlopig plan voor wat we willen doen. Dit noemen we een ontwerpplan.
  • We maken het ontwerpplan openbaar. Dan begint ook de inspraakperiode. U hebt dan 6 weken om uw zienswijze in te dienen. Tip: Schrijf u in voor de e-mailservice op MijnOverheid. Dan blijft u op de hoogte van nieuwe plannen over uw buurt.
  • We lezen en beoordelen de zienswijzen die we ontvangen. Daarna maken we een nieuwe versie van ons plan.
  • We maken het plan definitief. De voorbereidingen voor het werk beginnen.
  • Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een persoonlijke reactie. Daarin staat wat we met de zienswijze hebben gedaan.

 

Hoe verstuur ik mijn zienswijze?

U kunt online uw zienswijze opsturen. Dat is snel, makkelijk en veilig. U ondertekent uw zienswijze dan met uw DigiD.

Dien uw zienswijze online in

Stuurt u liever alles per post of komt u graag een keer langs? Dat kan ook. U kunt dat aangeven bij het indienen van uw zienswijze.