Geef uw mening over onze plannen

Voordat we in uw buurt aan het werk gaan, maken we eerst een plan. Over veel van onze plannen kunt u meepraten. U hebt dan recht op inspraak. Op deze pagina leest u hoe het werkt en over welke plannen u uw mening kunt geven.

Inspreken doet u door het versturen van uw zienswijze. In deze zienswijze geeft u uw mening over onze plannen. Misschien bent u het niet eens met een verandering in uw omgeving. U kent de omgeving goed. U weet wat er speelt in het gebied. Daarom is ook uw mening belangrijk. 

Een zienswijze is ook belangrijk als u later nog juridische stappen wilt nemen. Dat kan alleen als u eerder een zienswijze hebt ingediend.

Nu in de inspraak
Naam project of planPeriode in de inspraak
Kostentoedelingsverordening Amstel, Gooi en Vecht van 12 juli tot 23 augustus 2021
Ontwerp Stimuleringsregeling ‘Geef groen en water de ruimte’ van 30 juni tot en met 11 augustus 2021
Ontwerpen Onderhoudskeur AGV en Legger Bergingsgebieden AGV van 28 juni tot 9 augustus 2021
 Concept legger waterlopen en inliggende kunstwerken  van 20 juli tot en met 31 augustus 2021
 
Hoe werkt inspraak?
  • We maken een voorlopig plan voor wat we willen doen. Dit noemen we een ontwerpplan.
  • We maken het ontwerpplan openbaar. Dan begint ook de inspraakperiode. U hebt dan 6 weken om uw zienswijze in te dienen. Tip: Schrijf u in voor de e-mailservice op MijnOverheid. Dan blijft u op de hoogte van nieuwe plannen over uw buurt.
  • We lezen en beoordelen de zienswijzen die we ontvangen. Daarna maken we een nieuwe versie van ons plan.
  • We maken het plan definitief. De voorbereidingen voor het werk beginnen.
  • Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een persoonlijke reactie. Daarin staat wat we met de zienswijze hebben gedaan.

 

Hoe verstuur ik mijn zienswijze?

U kunt online uw zienswijze opsturen. Dat is snel, makkelijk en veilig. U ondertekent uw zienswijze dan met uw DigiD.

Dien uw zienswijze online in

Stuurt u liever alles per post of komt u graag een keer langs? Dat kan ook. U kunt dat aangeven bij het indienen van uw zienswijze.