Geef uw mening over onze plannen

Voordat we in uw buurt aan het werk gaan, maken we eerst een plan. Over veel van onze plannen kunt u meepraten. U hebt dan recht op inspraak. Op deze pagina leest u hoe het werkt en over welke plannen u uw mening kunt geven.

Inspreken doet u door het versturen van uw zienswijze. In deze zienswijze geeft u uw mening over onze plannen. Misschien bent u het niet eens met een verandering in uw omgeving. U kent de omgeving goed. U weet wat er speelt in het gebied. Daarom is ook uw mening belangrijk. 

Een zienswijze is ook belangrijk als u later nog juridische stappen wilt nemen. Dat kan alleen als u eerder een zienswijze hebt ingediend.

Nu in de inspraak
Naam project of planPeriode in de inspraak
Ontwerp-Wijzigingsbesluit Vaarreglement AGV, Ontwerp-Verkeersbesluit de Vecht-Maarssen en Utrecht en Ontwerp-Verkeersbesluit Muidertrekvaart van 19 augustus 2021 tot en met 29 september 2021
Concept legger waterlopen en inliggende kunstwerken  van 20 juli tot en met 31 augustus 2021
 
Hoe werkt inspraak?
  • We maken een voorlopig plan voor wat we willen doen. Dit noemen we een ontwerpplan.
  • We maken het ontwerpplan openbaar. Dan begint ook de inspraakperiode. U hebt dan 6 weken om uw zienswijze in te dienen. Tip: Schrijf u in voor de e-mailservice op MijnOverheid. Dan blijft u op de hoogte van nieuwe plannen over uw buurt.
  • We lezen en beoordelen de zienswijzen die we ontvangen. Daarna maken we een nieuwe versie van ons plan.
  • We maken het plan definitief. De voorbereidingen voor het werk beginnen.
  • Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een persoonlijke reactie. Daarin staat wat we met de zienswijze hebben gedaan.

 

Hoe verstuur ik mijn zienswijze?

U kunt online uw zienswijze opsturen. Dat is snel, makkelijk en veilig. U ondertekent uw zienswijze dan met uw DigiD.

Dien uw zienswijze online in

Stuurt u liever alles per post of komt u graag een keer langs? Dat kan ook. U kunt dat aangeven bij het indienen van uw zienswijze.