Geef uw mening over onze plannen

Voordat we in uw buurt aan het werk gaan, maken we eerst een plan. Over veel van onze plannen kunt u meepraten. U hebt dan recht op inspraak. Op deze pagina leest u hoe het werkt en over welke plannen u uw mening kunt geven.

Inspreken doet u door het versturen van uw zienswijze. In deze zienswijze geeft u uw mening over onze plannen. Misschien bent u het niet eens met een verandering in uw omgeving. U kent de omgeving goed. U weet wat er speelt in het gebied. Daarom is ook uw mening belangrijk. 

Een zienswijze is ook belangrijk als u later nog juridische stappen wilt nemen. 

Nu in de inspraak
Naam project of plan Periode in de inspraak
Kostentoedelingsverordening 2023 maandag 11 juli t/m dinsdag 6 september 2022
Ontwerp-watergebiedsplan Noorder IJ Polder en Krasseurstraat 1 augustus t/m 12 september 2022
Ontwerp-dijkverbeteringsplan, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit Nieuwe Wetering Zuidzijde dinsdag 2 augustus t/m maandag 12 september 2022
Ontwerp-watergebiedsplan Diemerpolder  5 augustus t/m 15 september
 
Hoe werkt inspraak?
  • We maken een voorlopig plan voor wat we willen doen. Dit noemen we een ontwerpplan.
  • We maken het ontwerpplan openbaar. Dan begint ook de inspraakperiode. U hebt dan 6 weken om uw zienswijze in te dienen. Tip: Schrijf u in voor de e-mailservice op MijnOverheid. Dan blijft u op de hoogte van nieuwe plannen over uw buurt.
  • We lezen en beoordelen de zienswijzen die we ontvangen. Daarna maken we een nieuwe versie van ons plan.
  • We maken het plan definitief. De voorbereidingen voor het werk beginnen.
  • Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een persoonlijke reactie. Daarin staat wat we met de zienswijze hebben gedaan.

 

Hoe verstuur ik mijn zienswijze?

U kunt online uw zienswijze opsturen. Dat is snel, makkelijk en veilig. 

Dien uw zienswijze online in

Stuurt u liever alles per post of komt u graag een keer langs? Dat kan ook. U kunt dat aangeven bij het indienen van uw zienswijze.