Inspraak

Verandert er iets in uw omgeving? Gaat het waterschap bijvoorbeeld werken aan een dijk waar u woont? Over veel van onze plannen kunt u direct meebeslissen. Dit gaat via inspraak met een zienswijze. Lees hier hoe dat werkt.

Het waterschap stelt regelmatig plannen op. Zo maken we plannen voor het verbeteren van dijken. En om het water schoner te maken. Ook zorgen we dat het water op de juiste hoogte is.

Nu in de inspraak

Bekijk welke plannen nu in de inspraak zijn

Uw mening geven over onze plannen?

Misschien bent u het niet eens met een verandering in uw omgeving. Als bewoner of ondernemer kent u de omgeving goed. U weet wat er speelt in het gebied. Daarom kunt u uw mening laten horen over de plannen. Dit gaat via inspraak met een zienswijze. In een zienswijze beschrijft u uw bezwaren.  Dit is van belang  als u later nog naar de rechter wilt.  Dat kan alleen als u eerder een zienswijze hebt ingediend.

Hoe werkt inspraak?

Stap 1: Schrijf u in voor de e-mailservice op MijnOverheid. Dan blijft u op de hoogte van veranderingen in uw buurt. 
Stap 2: reageer binnen 6 weken. U kunt uw mening mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Dit noemen we uw zienswijze.
Stap 3: we maken een nieuwe versie van ons plan na het lezen van de reacties. Een nieuwe versie van een plan betekent niet dat we een plan ook aanpassen.
Stap 4: we maken het plan definitief. De voorbereidingen beginnen. 
Stap 5: u krijgt een persoonlijke reactie. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt een reactie. Hierin staat wat het waterschap met uw zienswijze heeft gedaan. En of het is meegenomen in het definitieve plan.

Vraag en antwoord over inspraak