Het bestuur in beeld

U hebt invloed op hoe wij met het water in uw buurt omgaan. Eens in de 4 jaar kunt u bij de waterschapsverkiezingen stemmen voor een nieuw bestuur. Wie zitten er nu in het bestuur? En wat doen ze?

Onze bestuurders bepalen wat er met het water in uw buurt gebeurt. Ze komen op voor de belangen van bewoners, maar ook voor landbouwers, natuur en bedrijven. Ze zitten in het bestuur voor een politieke partij of (belangen)groep. Het huidige bestuur zit van 2015 tot 2019. Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen, dan kunt u uw stem uitbrengen voor een nieuw bestuur.

Wat doen de bestuursleden van een waterschap?

 • Ze maken de toekomstplannen voor het water en veiligheid. Bijvoorbeeld watergebiedsplannen, en plannen voor de verbetering van dijken.
 • Ze besluiten over deze toekomstplannen. U kunt de vergaderingen van het bestuur online volgen.
 • Ze maken de begroting.

Verandert er iets in uw omgeving? Over veel plannen kunt u direct meebeslissen. Lees hier meer over inspraak.

Wie zijn de dijkgraaf en de secretaris-directeur?

Dijkgraaf Gerhard van den Top

De dijkgraaf is het gezicht van het waterschap. Zoals de burgemeester het gezicht is van een gemeente. 
De koning benoemt de dijkgraaf voor 6 jaar. De dijkgraaf is lid van het dagelijks bestuur. 
Hij is geen lid (met stemrecht) van het algemeen bestuur.

 • Hij is de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.
 • Hij ondertekent namens het waterschap officiĆ«le stukken.

Secretaris-directeur Jaap Kelderman

De secretaris-directeur is de vaste adviseur van de bestuursleden.

 • Hij is bij alle vergaderingen.
 • Hij helpt bij het nemen van besluiten.
 • Hij ondertekent alle besluiten en stukken (samen met de dijkgraaf).
Gerhard van den Top Dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Jaap Kelderman Secretaris/ Directeur

Wie zijn de leden van het dagelijks bestuur (2015-2019)?

De bestuursleden van het algemeen bestuur kiezen 5 leden. Die vormen het dagelijks bestuur (DB). Hieronder ziet u wie het zijn.

 • Het dagelijks bestuur bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor.
 • Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, samen met de dijkgraaf.

Welke onderwerpen vinden de leden van het dagelijks bestuur (DB) belangrijk? Wat zijn hun plannen voor de toekomst? Op de persoonlijke pagina's van de bestuurders ziet u welke onderwerpen ze in hun portefeuille hebben.

Gerard Korrel Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Rolf Steenwinkel Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Wiegert Dulfer Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Peter Smit Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Pieter Kruiswijk Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Wie zijn de 30 leden van het algemeen bestuur? (2015-2019)

De 30 leden van het algemeen bestuur (AB) komen iedere 2 weken bij elkaar. Dan nemen ze besluiten, en bereiden ze besluiten voor.

 • Ze bepalen hoe hoog de waterschapsbelasting is.
 • Ze bepalen hoe we het geld gaan verdelen over de verschillende projecten.
 • Ze letten op alle verschillende belangen.
 • Ze houden het overzicht over langere tijd, en stellen daar regels voor op.
 • Ze controleren het dagelijks bestuur.
Evert de Jong Lid van het Algemeen Bestuur - VVD
Reimond Went Lid van Algemeen Bestuur - VVD
Haitske van de Linde Lid van het Algemeen Bestuur - VVD
Lars Wieringa Lid van het Algemeen Bestuur - VVD
Leny van Vliet-Smit Lid van het Algemeen Bestuur - PvdA
Gerjet Wisse Lid van het Algemeen Bestuur - PvdA
Rolf Steenwinkel Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Egbert de Vries Lid van het Algemeen Bestuur - PvdA
Bea de Buisonjé Lid van het Algemeen Bestuur - PvdA
Wiegert Dulfer Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Marjolein Quené Lid van het Algemeen Bestuur - Water Natuurlijk
Sander Mager Lid van het Algemeen Bestuur - Water Natuurlijk
Mimy Sluiter Lid van het Algemeen Bestuur - Water Natuurlijk
Peter van der Kraan Lid van het Algemeen Bestuur - Partij voor de Dieren
Friso van Lierop Lid van het Algemeen Bestuur - Partij voor de Dieren
Jeroen Brink Lid van het Algemeen Bestuur  - Partij voor de Dieren
Wim Zwanenburg Lid van het Algemeen Bestuur - CDA
Gerard Korrel Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Nico de Jong Lid van het Algemeen Bestuur - CDA
Steven Rosman Lid van het Algemeen Bestuur - Bedrijven
Ad van Luijt Lid van het Algemeen Bestuur - Bedrijven
Marianne Burgman Lid van het Algemeen Bestuur - Bedrijven
Pieter Kruiswijk Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Arjan van Rijn Lid van het Algemeen Bestuur - Ongebouwd
Albert Hooijer Lid van het Algemeen Bestuur - Ongebouwd
Ronald Schönberger Lid van het Algemeen Bestuur - De Groenen
Wiljo van Bennekum Lid van het Algemeen Bestuur - SWV
Hans Massop Lid van het Algemeen Bestuur - Natuurterrein beheerders
André Spils Lid van het Algemeen Bestuur - Spils
Peter Prins Lid van het Algemeen Bestuur - 50PLUS

Afspraken voor 4 jaar

We kiezen de bestuursleden voor 4 jaar. Aan het begin maken ze afspraken met elkaar over wat ze die periode willen bereiken. Deze afspraken werken ze uit in een bestuursakkoord. Het bestuursakkoord (pdf, 307 kB) is als het ware de handleiding van het bestuur.

Verkiezing geborgde zetels

Het bestuur komt niet alleen op voor de belangen van de bewoners. Een ondernemer heeft bijvoorbeeld andere belangen dan iemand die wil genieten van de natuur. Of dan een landbouwer die land bewerkt in een polder. Het waterschap heeft daarom ook zetels gereserveerd voor:

Klik op de links om de regelingen voor benoeming te bekijken.

Integriteit

Alle bestuursleden moeten zo zuiver mogelijk opkomen voor uw belangen. Daarom hebben we duidelijke regels over:

Jeugdbestuurder

Rieke Brouwer Jeugdbestuurder