Het bestuur in beeld

U hebt invloed op hoe wij met het water in uw buurt omgaan. Eens in de 4 jaar kunt u bij de waterschapsverkiezingen stemmen voor een nieuw bestuur. Wie zitten er nu in het bestuur? En wat doen ze?

Onze bestuurders bepalen wat er met het water in uw buurt gebeurt. Ze komen op voor de belangen van bewoners, maar ook voor landbouwers, natuur en bedrijven. Ze zitten in het bestuur voor een politieke partij of (belangen)groep. Het huidige bestuur zit van 2015 tot 2019.

Wat doen de bestuursleden van een waterschap?

 • Ze maken de toekomstplannen voor het water en veiligheid. Bijvoorbeeld watergebiedsplannen, en plannen voor de verbetering van dijken.
 • Ze besluiten over deze toekomstplannen.
 • Ze maken de begroting.

Verandert er iets in uw omgeving? Over veel plannen kunt u direct meebeslissen. Lees hier meer over inspraak.

Wie zijn de dijkgraaf en de secretaris-directeur?

Dijkgraaf Gerhard van den Top

De dijkgraaf is het gezicht van het waterschap. Zoals de burgemeester het gezicht is van een gemeente. 
De koning benoemt de dijkgraaf voor 6 jaar. De dijkgraaf is lid van het dagelijks bestuur. 
Hij is geen lid (met stemrecht) van het algemeen bestuur.

 • Hij is de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.
 • Hij ondertekent namens het waterschap officiĆ«le stukken.

Secretaris-directeur Jaap Kelderman

De secretaris-directeur is de vaste adviseur van de bestuursleden.

 • Hij is bij alle vergaderingen.
 • Hij helpt bij het nemen van besluiten.
 • Hij ondertekent alle besluiten en stukken (samen met de dijkgraaf).
Dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gerhard van den Top gerhard.vandentop@agv.nl
Secretaris/ Directeur Jaap Kelderman jaap.kelderman@agv.nl

Wie zijn de leden van het dagelijks bestuur (2015-2019)?

De bestuursleden van het algemeen bestuur kiezen 5 leden. Die vormen het dagelijks bestuur (DB). Hieronder ziet u wie het zijn.

 • Het dagelijks bestuur bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor.
 • Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, samen met de dijkgraaf.

Welke onderwerpen vinden de leden van het dagelijks bestuur (DB) belangrijk? Wat zijn hun plannen voor de toekomst? Op de persoonlijke pagina's van de bestuurders ziet u welke onderwerpen ze in hun portefeuille hebben.

Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Rolf Steenwinkel rolf.steenwinkel@agv.nl
Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Wiegert Dulfer wiegert.dulfer@agv.nl
Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gerard Korrel gerard.korrel@agv.nl
Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Pieter Kruiswijk pieter.kruiswijk@agv.nl
Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Peter Smit peter.smit@agv.nl

Wie zijn de 30 leden van het algemeen bestuur? (2015-2019)

De 30 leden van het algemeen bestuur (AB) komen iedere 2 weken bij elkaar. Dan nemen ze besluiten, en bereiden ze besluiten voor.

 • Ze bepalen hoe hoog de waterschapsbelasting is.
 • Ze bepalen hoe we het geld gaan verdelen over de verschillende projecten.
 • Ze letten op alle verschillende belangen.
 • Ze houden het overzicht over langere tijd, en stellen daar regels voor op.
 • Ze controleren het dagelijks bestuur.
Lid van het Algemeen Bestuur - VVD Evert de Jong evert.de.jong@agv.nl
Lid van Algemeen Bestuur - VVD Reimond Went reimond.went@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - VVD Haitske van de Linde haitske.van.de.linde@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - VVD Lars Wieringa lars.wieringa@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - PvdA Leny van Vliet-Smit leny.van.vliet@agv.nl
Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Rolf Steenwinkel rolf.steenwinkel@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - PvdA Gerjet Wisse Gerjet.wisse@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - PvdA Egbert de Vries egbert.de.vries@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - PvdA Bea de Buisonjé bea.de.buisonje@agv.nl
Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Wiegert Dulfer wiegert.dulfer@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Water Natuurlijk Marjolein Quené marjolein.quene@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Water Natuurlijk Sander Mager sander.mager@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Water Natuurlijk Jan Hoek jan.hoek@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Partij voor de Dieren Peter van der Kraan peter.van.der.kraan@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Partij voor de Dieren Friso van Lierop friso.van.lierop@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur  - Partij voor de Dieren Jeroen Brink jeroen.brink@agv.nl
Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gerard Korrel gerard.korrel@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - CDA Wim Zwanenburg wim.zwanenburg@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - CDA Nico de Jong nico.de.jong@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Bedrijven Steven Rosman steven.rosman@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Bedrijven Ad van Luijt ad.van.luijt@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Bedrijven Marianne Burgman marianne.burgman@agv.nl
Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Pieter Kruiswijk pieter.kruiswijk@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Ongebouwd Arjan van Rijn arjan.van.rijn@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Ongebouwd Albert Hooijer albert.hooijer@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Lijst Schönberger Ronald Schönberger ronald.schonberger@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - 50PLUS Peter Prins peter.prins@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - SWV Wiljo van Bennekum wiljo.van.bennekum@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Natuurterrein beheerders Hans Massop hans.massop@agv.nl
Lid van het Algemeen Bestuur - Spils André Spils andre.spils@agv.nl

Afspraken voor 4 jaar

We kiezen de bestuursleden voor 4 jaar. Aan het begin maken ze afspraken met elkaar over wat ze die periode willen bereiken. Deze afspraken werken ze uit in een bestuursakkoord. Het bestuursakkoord (pdf, 307 kB) is als het ware de handleiding van het bestuur.