Het nieuwe bestuur in beeld

U hebt invloed op hoe wij met het water in uw buurt omgaan. Tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 kon u stemmen voor een nieuw bestuur. Wie zitten er nu in het bestuur? En wat doen ze?

Onze bestuurders bepalen wat er met het water in uw buurt gebeurt. Ze komen op voor de belangen van bewoners, maar ook voor landbouwers, natuur en bedrijven. Ze zitten in het bestuur voor een politieke partij of (belangen)groep. Het huidige bestuur zit van 2019 tot 2023. Op 20 maart 2019 waren de verkiezingen.

Wat doen de bestuursleden van een waterschap?

 • Ze maken de toekomstplannen voor het water en veiligheid. Bijvoorbeeld watergebiedsplannen, en plannen voor de verbetering van dijken.
 • Ze besluiten over deze toekomstplannen. U kunt de vergaderingen van het bestuur online volgen.
 • Ze maken de begroting.

Verandert er iets in uw omgeving? Over veel plannen kunt u direct meebeslissen. Lees hier meer over inspraak.

Wie zijn de dijkgraaf en de secretaris-directeur?

Dijkgraaf Gerhard van den Top

De dijkgraaf is het gezicht van het waterschap. Zoals de burgemeester het gezicht is van een gemeente. 
De koning benoemt de dijkgraaf voor 6 jaar. De dijkgraaf is lid van het dagelijks bestuur. 
Hij is geen lid (met stemrecht) van het algemeen bestuur.

 • Hij is de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.
 • Hij ondertekent namens het waterschap officiĆ«le stukken.

Secretaris-directeur Jaap Kelderman

De secretaris-directeur is de vaste adviseur van de bestuursleden.

 • Hij is bij alle vergaderingen.
 • Hij helpt bij het nemen van besluiten.
 • Hij ondertekent alle besluiten en stukken (samen met de dijkgraaf).
Gerhard van den Top Dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Jaap Kelderman Secretaris/ Directeur

Wie zijn de leden van het dagelijks bestuur?

Het algemeen bestuur kiest de leden van het dagelijks bestuur. 

 • Het dagelijks bestuur bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor.
 • Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, samen met de dijkgraaf.

Op de persoonlijke pagina's van de dagelijks bestuurders ziet u welke onderwerpen ze in hun portefeuille hebben. Zo ziet u welke onderwerpen zij belangrijk vinden en wat hun plannen voor de toekomst zijn.

Bea de Buisonjé Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Sander Mager Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Peter Smit Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Arjan van Rijn Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Wie zijn de 30 leden van het algemeen bestuur? (2019-2023)

De 30 leden van het algemeen bestuur (AB) komen iedere 2 weken bij elkaar. Dan nemen ze besluiten, en bereiden ze besluiten voor.

 • Ze bepalen hoe hoog de waterschapsbelasting is.
 • Ze bepalen hoe we het geld gaan verdelen over de verschillende projecten.
 • Ze letten op alle verschillende belangen.
 • Ze houden het overzicht over langere tijd, en stellen daar regels voor op.
 • Ze controleren het dagelijks bestuur.
Gerard Aaftink Lid van het algemeen bestuur - Bedrijven
Elmer Benjamin Lid van het algemeen bestuur - ChristenUnie
Jennifer Bloemberg-Issa Lid van het algemeen bestuur - Partij voor de Dieren
Jerry Braaksma Lid van het algemeen bestuur - 50PLUS
Bea de Buisonjé Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Simon Deurloo Lid van het algemeen bestuur - PvdA
Pieter de Groene Lid van het algemeen bestuur - Water Natuurlijk
Marjolein Groot Koerkamp-Kappert Lid van het algemeen bestuur - VVD
Leon Hielkema Lid van het algemeen bestuur - Bedrijven
Albert Hooijer Lid van het algemeen bestuur - Ongebouwd
Gerda Kool-van Diën Lid van het algemeen bestuur - Ongebouwd
Peter van der Kraan Lid van het algemeen bestuur - Partij voor de Dieren
Friso van Lierop Lid van het algemeen bestuur - Partij voor de Dieren
Ad van Luijt Lid van het algemeen bestuur - Bedrijven
Sander Mager Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Hans Massop Lid van het algemeen bestuur - Natuurterrein beheerders
Anne Mulder Lid van het algemeen bestuur - Partij voor de Dieren
Renske Peters Lid van het algemeen bestuur - Water Natuurlijk
Matthijs Pontier Lid van het algemeen bestuur - De Groenen
Marjolein Quené Lid van het algemeen bestuur - Water Natuurlijk
Arjan van Rijn Lid van het algemeen bestuur - Ongebouwd
Niels van Rijswijk Lid van het algemeen bestuur - VVD
Agnes van Schendelen Lid van het algemeen bestuur - VVD
Ronald Schönberger Lid van het algemeen bestuur - De Groenen
Peter Smit Lid van het algemeen bestuur - VVD
Taco van Someren Lid van het algemeen bestuur - VVD
Gerjet Wisse Lid van het algemeen bestuur - PvdA
Astrid Verweij-Bouwman Lid van het algemeen bestuur - CDA
Egbert de Vries Lid van het algemeen bestuur - PvdA
Wim Zwanenburg Lid van het algemeen bestuur - CDA

Afspraken voor 4 jaar

We kiezen de bestuursleden voor 4 jaar. Aan het begin maken ze afspraken met elkaar over wat ze die periode willen bereiken. Deze afspraken werken ze uit in een bestuursakkoord. Het bestuursakkoord Waterbetrokken (2019-2023) is als het ware de handleiding van het bestuur.

Verkiezing geborgde zetels

Het bestuur komt niet alleen op voor de belangen van de bewoners. Een ondernemer heeft bijvoorbeeld andere belangen dan iemand die wil genieten van de natuur. Of dan een landbouwer die land bewerkt in een polder. Het waterschap heeft daarom ook zetels gereserveerd voor:

Integriteit

Alle bestuursleden moeten zo zuiver mogelijk opkomen voor uw belangen. Daarom hebben we duidelijke regels over:

Jeugdbestuurder

Camil Mahdi Jeugdbestuurder