Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Inspraak ontwerp gedeeltelijke aanpassing peilbesluit Zuider Legmeerpolder

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de Zuider Legmeerpolder een gedeeltelijke aanpassing van het peilbesluit in ontwerp is vastgesteld.

Inzien van stukken

Het ontwerp gedeeltelijke aanpassing peilbesluit Zuider Legmeerpolder met de bijbehorende stukkende ligt vanaf 18 maart 2024 voor een termijn van 6 weken ter inzage. De ontwerp gedeeltelijke aanpassing peilbesluit kunt u raadplegen op www.overheid.nl (U verlaat deze site).

Inspraak

Tijdens de periode dat het ontwerp gedeeltelijke aanpassing peilbesluit Zuider Legmeerpolder ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
t.a.v. dagelijks bestuur
o.v.v. team Waterplannen en Projecten
Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp gedeeltelijke aanpassing peilbesluit Zuider Legmeerpolder’ te vermelden.

Verdere procedure

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld met daarin een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen (als deze zijn ingebracht) en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Naar verwachting zal de ontwerp gedeeltelijke aanpassing peilbesluit Zuider Legmeerpolder, samen met de nota van beantwoording ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.