Bestuur en communicatie

Er komt veel kijken bij het besturen van een waterschap. Bijvoorbeeld hoe het bestuur werkt aan het verbeteren van het waterbewustzijn. En de betrokkenheid van inwoners en bedrijven. Ook werkt het bestuur aan de zichtbaarheid van het waterschap en van het bestuur. Daarnaast wil het bestuur open zijn over de besluiten die ze nemen.

  • Het bestuursakkoord staat in een nieuwe vorm online. Kort, krachtig en in duidelijke taal.
  • De bestuursleden hebben nu allemaal een persoonlijke pagina op de website. Leuk om het bestuur zo te leren kennen. Ook is het makkelijker om contact met ze op te nemen.
  • We werken samen met het Scheepvaartmuseum. Samen willen we mensen bewust maken van hoe belangrijk water is. Het Scheepvaartmuseum maakte met onze steun een tentoonstelling over de stijging van de zeespiegel.
  • Camil Mahdi volgde jeugdbestuurder Rieke Brouwer op. Camil nam deel aan verschillende evenementen voor jongeren. De evenementen helpen om jongeren bewuster te maken van het belang van water. Maar ook om de zichtbaarheid van ons waterschap te vergroten.

Lees meer over dit onderwerp bij programma 6 in de Jaarstukken 2019 (pdf, 1,2 MB)