Het jaar 2019 in cijfers

Hoeveel waterschapsbelasting kreeg het waterschap binnen in 2019? En waar ging dat geld naartoe?

Uw belastingen

Watersysteemheffing

€ 107.891.000

Zuiveringsheffing

€ 91.322.000

Verontreinigingsheffing

€ 959.000

Totaal

€ 200.172.000

Onze uitgaven

Veiligheid

€ 41.825.000

Schoon water

€ 95.091.000

Voldoende water

€ 31.863.000

Op en om het water

€ 1.720.000

Innen van belastingen

€ 13.000.000

Algemeen

€ 13.355.000

Totaal

€ 196.854.000