Werken aan schoon water

We zorgen voor schoon water in rivieren, kanalen, grachten en plassen. Zodat er drinkwater van gemaakt kan worden. En zodat iedereen in de zomer lekker kan gaan zwemmen en varen. Hoe schoner het water, hoe beter voor mens, plant en dier. Daarom werken we elke dag aan een betere waterkwaliteit. Wat hebben we in 2019 gedaan?

  • We bouwden een nieuwe rioolwaterzuivering in Weesp. De oude zuivering voldeed niet meer aan de eisen van nu. De nieuwe zuivering neemt minder plek in, en verbruikt veel minder energie. Dit is ook de eerste waterzuivering die bestand is tegen extreme regen. 
  • Onze rioolzuiveringsinstallaties hebben het vuile water gemiddeld nog beter schoongemaakt dan nodig was. Dit ondanks de problemen met slib bij het Afval Energie Bedrijf (AEB).
  • Het water van de plassen van 't Slijk is weer schoon. Doordat er veel afval en puin in het water lag, was de bodem erg vervuild. 
  • In 2019 hebben we de defosfateringsinstallatie bij het Naardermeer opgeknapt. Hier halen we fosfaat uit het oppervlaktewater. Dat is belangrijk voor het waterleven in de omgeving. Ook zit er nu minder fosfaat in de Loosdrechtse plassen. Daarvoor hebben we samengewerkt met het biologische landbouwbedrijf Bethune.
  • We zijn gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van een waterkwaliteitsscherm in de Amstelboezem.
  • We gaan werken aan een betere verdeling van het water rond de Ankeveense Plassen.

Lees meer over dit onderwerp bij programma 2 in de Jaarstukken 2019 (pdf, 1,2 MB)