Belastingen

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Hiermee beschermen we u tegen overstromingen en wateroverlast. Ook zorgen we dat het water schoon blijft. Wat hebben we in 2021 op het gebied van belastingen gedaan?

  • Op 7 september 2021 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap besloten dat de openstaande schulden voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire niet meer betaald hoeven te worden. Dit betekent dat de gedupeerden van de toeslagenaffaire hun openstaande schulden tot en met 2020 niet meer hoeven te betalen.
  • In oktober 2021 hebben we ons computersysteem voor betalingen van drinkwater en waterschapsbelasting vernieuwd. Dit werk moest af voordat we aanslagen konden versturen. Daarom worden de aanslagen voor belastingjaar 2021 en 2022 later verstuurd. 

Lees meer over dit onderwerp bij hoofdstuk 4.1.6 in de Jaarstukken 2021 (pdf, 3,1 MB)