Subsidie voor huishoudens

Met de subsidie voor huishoudens helpen we inwoners om zelf aan de slag te gaan met klimaatadaptieve maatregelen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen tijdens hevige buien. Zo wordt het riool niet te veel belast. En in drogere perioden kunt u dit water weer gebruiken. De subsidie voor 2023 is op. In 2024 kunt u een nieuwe aanvraag doen.

Schinkelhavenkade na.jpg

Subsidiebudget voor 2023 is op

In 2023 is er 50.000 euro subsidiebudget voor huishoudens. Is het bedrag op? Dan geven we geen subsidies meer.  

Beschikbaar: 0 euro (laatste update op 26-4-2023)

Het geld voor 2023 is op. Dat betekent dat we voor 2023 geen subsidies meer geven voor huishoudens. Vanaf 1 januari 2024 is de subsidieregeling weer beschikbaar. In het najaar van 2023 communiceren we via deze website meer informatie hierover. Als u in de tussentijd vragen hebt, kunt u deze stellen via ons contactformulier.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

Er zijn verschillende manieren om in uw tuin of huis meer water op te vangen. In de onderstaande tabel staat hoeveel subsidie u per maatregel krijgt, inclusief voorbeelden.

Categorie Maatregel Voorbeeld Maximale subsidie
Regenton Regenton is aangesloten op de regenpijp.   € 30 per aangesloten regenton
Op een gebouw* Maatregelen zodat het dak regenwater  vasthoudt. - Groendak
- Polderdak
- Daktuin
€ 20 per m²
In, aan en onder het gebouw Maatregelen voor het opvangen van regenwater (anders dan via een regenton). - Waterzak om regenwater op te vangen in de kruipruimte
- Regenwaterschutting
€ 100 per m³
  Maatregelen voor het opnieuw gebruiken van opgevangen regenwater. Opnieuw gebruiken van regenwater dat is opgevangen in een waterzak voor toilet en/of wasmachine € 100 per m³
In en onder de tuin Het verwijderen van verharding zodat een groter waterdoorlatend oppervlak ontstaat.** - Tegels eruit en groen erin
- Terrassen en paden waar regenwater doorheen kan
- Geveltuin
€ 25 per m²
  Maatregelen voor het vasthouden van regenwater in de ondergrond van de tuin. Plaatsen van infiltratiekratten in ondergrond van tuin. € 100 per m³
Tuinontwerp Klimaatadaptief tuinontwerp, waarbij  geen drainage of aansluiting op het riool is.   € 100 per ontwerp
      Totaal maximaal € 1.100 inclusief bonus per huishouden

* Let op: het aanleggen van een dakterras, een bitumen dak of een bitumen dak met grind komt niet in aanmerking voor subsidie.

** De maximale subsidie is alleen voor de kosten die u echt heeft gemaakt. U krijgt maximaal 25 euro per m². Als u tegels verwijdert zonder dat u daarvoor kosten maakt, dan krijgt u hiervoor geen subsidie. 

Voorwaarden subsidie

Vraagt u voor uw huishouden een subsidie aan? Dan zijn er een aantal voorwaarden, waaronder:

 • U krijgt alleen subsidie als er nog budget is. In 2023 is er 50.000 euro beschikbaar voor huishoudens.
 • U krijgt alleen subsidie als de maatregel voor uw eigen huis is. U krijgt geen subsidie voor gemeenschappelijke ruimten (bekijk in dat geval onze subsidie voor samenwerkingsinitiatieven).
 • De maatregelen worden uitgevoerd binnen het stedelijk waterschapsgebied.
 • U krijgt de subsidie pas als u de kosten hebt gemaakt. Dus na het uitvoeren van de klimaatadaptieve maatregel.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor kosten die gemaakt zijn in het huidige kalenderjaar, vanaf het openstellen van de subsidieregeling.
 • Per maatregel kunt u maar 1 keer subsidie krijgen.
 • Per huisadres krijgt u maximaal 1.100 euro subsidie.

Welke documenten moet u meesturen?

 • Een compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Foto(’s) van hoe het er eerst uitzag.
 • Foto(’s) van hoe het eruit ziet nadat de klimaatadaptieve maatregelen zijn genomen.
 • Bij ondergrondse activiteiten (als de maatregel niet zichtbaar is); foto(’s) van de aanleg van de maatregel.
 • Een factuur of kassabon.
 • Een betaalbewijs waarop te zien is dat de kosten in dit kalenderjaar zijn gemaakt. Bijvoorbeeld een rekeningafschrift.

We behandelen een aanvraag alleen als we alle documenten hebben ontvangen.

Aanvragen subsidie

 • Het is momenteel niet meer mogelijk om een subsidie aan te vragen. Het budget voor 2023 is op.