Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Legger

De legger bestaat uit kaarten en tabellen. Hierin staat waar sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen. En hoe hoog dijken horen te zijn.

Legger

Legger bekijken

U kunt de legger van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht online bekijken.

Legger bekijken (U verlaat deze site)

U kunt de bekendmaking van de legger bekijken op officielebekendmakingen.nl (U verlaat deze site). Zoek op 'legger*' met 'Waterschap Amstel, Gooi en Vecht' als publicerende organisatie.

Wat staat er in de legger?

In de legger staan bijvoorbeeld de afmetingen waaraan een dijk of een grote sloot en vaart moeten voldoen. Daarover zijn afspraken gemaakt. Het is de taak van het waterschap om de ligging en profielen van waterkeringen en wateren in stand te houden om overstroming en wateroverlast te voorkomen. Dat doet het waterschap door regels op te stellen over onderhoud van deze wateren en waterkeringen en de activiteiten op deze plekken. Voor deze vaarten en dijken staat er ook in wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Dat kan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn. Maar ook een ander waterschap, de provincie of een boer met akkers langs het water.

De legger is voor het waterschap een belangrijk document. Het helpt ons om te zien of een dijk breder moet worden. Of welke vaarten niet diep genoeg zijn. Het waterschap gebruikt de legger ook bij het geven van een vergunning.

De legger maken we onder andere op basis van de Waterschapsverordening. In de Waterschapsverordening staan de regels van het waterschap voor dijken en het water. Hierin staan ook de regels voor het onderhoud van kleinere sloten. De kleinere sloten zijn niet opgenomen in de legger.

Soorten leggers

Er zijn 2 soorten leggers: leggers voor wateren en leggers voor dijken.

1. Legger voor wateren

In de legger voor wateren staat:

  • waar de belangrijkste wateren liggen in ons gebied, zoals routes voor grote schepen
  • de minimale afmetingen van deze belangrijkste wateren
  • de plaats van bruggen, sluizen en andere gebouwen in de buurt van water
  • wie verantwoordelijk is voor het onderhoud

2. Legger voor dijken

In de legger voor dijken staat:

  • waar dijken liggen in het gebied van het waterschap
  • hoe hoog en breed iedere dijk hoort te zijn
  • wie verantwoordelijk is voor onderhoud

Stel een vraag

Hebt u een vraag over de legger? Neem dan contact met ons op.

Downloads