Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Begrotingen, plannen en verslagen

Wilt u weten wat wij doen en hoe we ons geld besteden? Op deze pagina vindt u de plannen, begrotingen en jaarverslagen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Waterbeheerplan en begrotingen

In ons waterbeheerplan staat wat we belangrijk vinden. Hoeveel geld we daarvoor nodig hebben, leest u in de meerjarenbegroting. In de jaarbegroting schatten we het bedrag per jaar.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord Waterkracht beschrijft onze doelen en plannen voor 2023-2027. Hoe maken we waterbeheer groen, duurzaam en maatschappelijk betrokken?

Lees het coalitieakkoord

Jaarstukken en jaarverslagen

In het jaarverslag staat wat wij in jaar hebben gedaan. Een onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening. Al onze inkomsten en uitgaven staan in de jaarrekening. Alle documenten samen noemen we jaarstukken.

Jaarverslagen

Jaarstukken

Duurzaamheidsverslagen