Begrotingen, plannen en verslagen

Wilt u weten wat wij doen en hoe we ons geld besteden? Op deze pagina vindt u de plannen, begrotingen en jaarverslagen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Waterbeheerplan en begrotingen

In ons waterbeheerplan staat wat we belangrijk vinden. Hoeveel geld we daarvoor nodig hebben, leest u in de meerjarenbegroting. In de jaarbegroting schatten we het bedrag per jaar.

Begroting AGV 2023
Waterbeheerplan 2022-2027
Meerjarenbegroting 2021-2025 (pdf 407 MB)
Begroting AGV 2022
1e Begrotingswijziging AGV 2022

Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord Waterbetrokken beschrijft onze doelen en plannen voor 2019-2023. Hoe maken we waterbeheer groen, duurzaam en maatschappelijk betrokken. 
Lees het Bestuursakkoord of Download de pdf (3,6 MB)

Uitvoeringsprogramma

In het bestuursakkoord staat een selectie van onze plannen en wat ze kosten. Al onze plannen vindt u in het uitvoeringsprogamma.

Uitvoeringsprogramma 2020

Jaarstukken en jaarverslagen

In het jaarverslag staat wat wij in jaar hebben gedaan. Een onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening. Al onze inkomsten en uitgaven staan in de jaarrekening. Alle documenten samen noemen we jaarstukken.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Jaarstukken

Jaarstukken 2019 (pdf, 1,2 MB)
Jaarstukken 2018 (pdf, 2,6 MB)
Jaarstukken 2017 (pdf, 3 MB) 
Jaarstukken 2016 (pdf, 2,7 MB)
Jaarstukken 2015 (pdf, 1,6 MB)

Duurzaamheidsverslagen

Duurzaamheidsverslag 2021