17 december 2021

De natuur krijgt ruim baan langs de Bijleveld

De natuur krijgt ruim baan langs de Bijleveld. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht beheert en onderhoudt hier de dijk. Deze dijk, die drie kilometer lang is en ten westen van Breukelen loopt, ligt midden in het landelijk gebied. Tot op heden worden bijna alle dijken met gras ingezaaid en gebruikt voor agrarische doeleinden. Het gras wordt gebruikt als veevoer, of er lopen het hele jaar schapen op. Het Waterschap wil de biodiversiteit, die nu sterk achteruit gaat, bevorderen door de dijk met bloemrijke kruiden in te zaaien en het onderhoud op zo’n manier te doen dat bloemen en insecten zich er goed kunnen ontwikkelen en verplaatsen. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Hiermee dragen we bij  aan het in stand houden van bijzondere leefgebieden voor planten en dieren.

Wilde Korenbloem.png

Het Waterschap heeft Landschap Erfgoed Utrecht gevraagd om het onderhoud van de kering op zich te nemen, zodat de dijk zich tot een breed bloemrijk lint kan ontwikkelen. De komende tijd wordt gekeken hoe het onderhoud wordt uitgevoerd. Wellicht worden er enkele maanden per jaar schapen ingezet zodat het talud niet steeds gemaaid hoeft te worden. Bovenop de dijk loopt een wandelpad, waardoor iedereen de veranderingen in de natuur kan volgen.