257

Nieuwsberichten

16 september 2020

Natuurlijke oever zorgt voor schoner water en meer groen

AGV en de gemeente Utrecht leverden een groene oever op. Dit verbetert de waterkwaliteit. Meer planten en begroeiing maken meer recreatie mogelijk.

Lees meer
14 september 2020

Start onderzoek vangst Bubble Barrier

In de aanloop naar World Cleanup Day 2020 is het onderzoek naar de vangst van de Bubble Barrier in het Westerdok in Amsterdam van start gegaan. De Bub...

Lees meer
02 september 2020

Samen voor biodiversiteit

Het bestuur van het waterschap vindt biodiversiteit erg belangrijk. Daarom gaan we planten en dieren beschermen die de laatste jaren achteruit zijn ge...

Lees meer
29 juli 2020

Coronavirus opsporen in rioolwater

Waterschappen helpen bij het in beeld brengen van mogelijke groei van besmettingen met het nieuwe coronavirus.

Lees meer
21 juli 2020

Waterschap hoofdsponsor alternatief Amsterdam City Swim

We steunen al jaren de Amsterdam City Swim. Dit jaar gaat de swim niet door, maar zijn we hoofdsponsor van de online quizshow.

Lees meer
20 juli 2020

Vernieuwing waterzuivering Naardermeer klaar

waterkwaliteit water water stand

Het Naardermeer heeft een nieuwe waterzuivering. De waterzuivering vlakbij molen De Onrust maakt het water schoon dat van de Vecht naar het dit meer w...

Lees meer
08 juli 2020

Huisvuilcentrale Alkmaar gaat zuiveringsslib verwerken

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat het zuiveringsslib vanaf 2023 verwerken door een speciale installatie van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar.

Lees meer
03 juli 2020

Meerjarenbegroting 2021-2025

Het algemeen bestuur heeft de meerjarenbegroting 2021-2025 vastgesteld. Hierin staat hoeveel geld we nodig hebben de komende 4 jaar.

Lees meer
02 juli 2020

Nieuw natuurgebied bij Vinkeveen: Marickenland

Vinkeveen krijgt er een nieuw natuurgebied bij onder de naam ‘Marickenland’. Dit rietland-natuurgebied vergroot de biodiversiteit.

Lees meer