262

Nieuwsberichten

03 december 2020

Project ‘De Nieuwe N200’ is klaar!

Het werk aan de N200 tussen Halfweg en Amsterdam is klaar.

Lees meer
02 december 2020

Algemene beschouwingen 2020

Op 26 november 2020 hielden de bestuursleden van het algemeen bestuur hun algemene beschouwingen. Bekijk de bijdragen van de partijen.

Lees meer
30 november 2020

Begin bouw installatie voor groengas

We bouwen een installatie die groengas maakt van biogas. Op 27 november ging de eerste paal van de installatie de grond in.

Lees meer
27 november 2020

Begroting 2021

De begroting voor 2021 is rond. Lees hoeveel geld we nodig hebben voor onze plannen.

Lees meer
29 oktober 2020

Gerhard van den Top opnieuw dijkgraaf AGV

Gerhard van den Top is opnieuw benoemd als dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Lees meer
25 oktober 2020

Campagne ‘Waterbazen’ van start

De waterschappen willen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn.

Lees meer
07 oktober 2020

Meten grondwaterstand in strijd tegen bodemdaling

Het waterschap start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit doen we om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Lees meer
16 september 2020

Natuurlijke oever zorgt voor schoner water en meer groen

AGV en de gemeente Utrecht leverden een groene oever op. Dit verbetert de waterkwaliteit. Meer planten en begroeiing maken meer recreatie mogelijk.

Lees meer
14 september 2020

Start onderzoek vangst Bubble Barrier

De Bubble Barrier is een luchtbellenscherm dat plastic uit de Amsterdamse grachten haalt. Het voorkomt dat grachtenplastic naar de Noordzee stroomt.

Lees meer