260

Nieuwsberichten

29 oktober 2020

Gerhard van den Top opnieuw dijkgraaf AGV

Gerhard van den Top is opnieuw benoemd als dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Lees meer
25 oktober 2020

Campagne ‘Waterbazen’ van start

De waterschappen willen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn.

Lees meer
07 oktober 2020

Meten grondwaterstand in strijd tegen bodemdaling

Het waterschap start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit doen we om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Lees meer
16 september 2020

Natuurlijke oever zorgt voor schoner water en meer groen

AGV en de gemeente Utrecht leverden een groene oever op. Dit verbetert de waterkwaliteit. Meer planten en begroeiing maken meer recreatie mogelijk.

Lees meer
14 september 2020

Start onderzoek vangst Bubble Barrier

In de aanloop naar World Cleanup Day 2020 is het onderzoek naar de vangst van de Bubble Barrier in het Westerdok in Amsterdam van start gegaan. De Bub...

Lees meer
02 september 2020

Samen voor biodiversiteit

Het bestuur van het waterschap vindt biodiversiteit erg belangrijk. Daarom gaan we planten en dieren beschermen die de laatste jaren achteruit zijn ge...

Lees meer
29 juli 2020

Coronavirus opsporen in rioolwater

Waterschappen helpen bij het in beeld brengen van mogelijke groei van besmettingen met het nieuwe coronavirus.

Lees meer
21 juli 2020

Waterschap hoofdsponsor alternatief Amsterdam City Swim

We steunen al jaren de Amsterdam City Swim. Dit jaar gaat de swim niet door, maar zijn we hoofdsponsor van de online quizshow.

Lees meer
20 juli 2020

Vernieuwing waterzuivering Naardermeer klaar

waterkwaliteit water water stand

Het Naardermeer heeft een nieuwe waterzuivering. De waterzuivering vlakbij molen De Onrust maakt het water schoon dat van de Vecht naar het dit meer w...

Lees meer