276

Nieuwsberichten

15 oktober 2021

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht investeert 1,5 miljoen euro in klimaatbestendige woonwijken

We moeten ons voorbereiden op het veranderende klimaat. Bewoners kunnen daarom subsidie aanvragen om in hun omgeving regenwater op te vangen.

Lees meer
12 oktober 2021

Groengasinstallatie geopend

Het groengas dat we produceren levert een belangrijke bijdrage aan de overstap naar duurzame energie.

Lees meer
17 september 2021

Fosfaatinstallatie Zwemlust zorgt voor schoon zwemwater

Zwemvereniging Zwemlust en ons waterschap gaan een nieuwe installatie gebruiken om fosfaat uit het zwemwater te halen.

Lees meer
13 september 2021

Waterschap, Muiderslot en Het Scheepvaartmuseum zetten zich in voor schoon water

Op World Cleanup Day vragen we iedereen om mee te helpen zwerfafval op en rond het water op te ruimen. Doe ook mee!

Lees meer
25 augustus 2021

Laatste opgeslagen slib verwerkt

2 jaar geleden moesten we ons rioolslib tijdelijk ergens opslaan. Het laatste opgeslagen slib is nu verwerkt door AEB Amsterdam.

Lees meer
16 juli 2021

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht biedt hulp aan Limburg in strijd tegen wateroverlast

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht biedt hulp aan Limburg in de strijd tegen wateroverlast in de provincie.

Lees meer
13 juli 2021

Algemene beschouwingen 2021

Op 8 juli 2021 kwam het bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht bij elkaar. De leden van het bestuur hielden hun algemene beschouwingen.

Lees meer
08 juli 2021

Waterschapsbestuur kijkt terug op eerste helft bestuursperiode

In 2019 werd het bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023 gepresenteerd. Welke plannen zijn tot nu toe uitgevoerd? En welke plannen komen er nog aan?

Lees meer
09 juni 2021

Jeugdbestuurder Camil Mahdi blijft jaar langer

Onze jeugdbestuurder maakt jongeren enthousiast over het waterschap. Wat waren zijn mooiste momenten tot nu toe? En wat zijn Camil’s nieuwe plannen?

Lees meer