16 juli 2021

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht biedt hulp aan Limburg in strijd tegen wateroverlast

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht biedt hulp aan Limburg in de strijd tegen wateroverlast in die provincie. De hevige regenval van de voorbije dagen in Zuid-Limburg leidt tot grote problemen, met ondergelopen straten, modderstromen en evacuaties tot gevolg. De opgelopen waterstand van de Maas zorgt nu ook voor problemen in het noorden van Limburg.

We bieden hulp aan die nodig is en gevraagd wordt vanuit de crisisorganisatie. Dit zijn allereerst mensen: er staan drie collega’s klaar om af te reizen naar Limburg om de komende periode te helpen als crisisondersteuner, mocht dat nodig zijn. We blijven hulp bieden zolang als dit nodig is en waar we dit kunnen bieden. Zo heeft het Waterschap ook inspecteurs ter beschikking die kunnen ondersteunen bij dijkinspectie.

Ook staat materiaal klaar dat verscheept kan worden naar het rampgebied; trekkerpompen, zandzakken en een vulmachine maar ook putzuigwagens om de riolen leeg te pompen zijn beschikbaar om Limburg te ondersteunen bij de nasleep van de enorme wateroverlast.