Afschalen droogtemaatregelen

26 september 2022

De problemen door de droogte in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nemen af. Daarom zijn een aantal maatregelen die we tegen de droogte hebben genomen niet meer nodig.

Noodpompen-Muiden-16x9.jpg

Noodpompen Muiden verwijderd

Op 26 en 27 september verwijderen we de noodpompen in Muiden. De lange periode van droogte zorgde voor een lage waterstand in het Markermeer en IJsselmeer. Waar normaal gesproken zoet water vanzelf uit het Markermeer naar de Vecht stroomde, gebeurde dit afgelopen zomer niet. Daarom hebben we noodpompen ingezet. Ondertussen stroomt er weer vanzelf zoet water uit het Markermeer naar de Vecht. De noodpompen worden daarom verwijderd.

Smal Weesp weer open

Op dinsdag 27 september zetten we de sluis in Smal Weesp weer open. Hierdoor kan pleziervaart weer door de sluis heen. Het Smal Weesp was dichtgezet om ervoor te zorgen dat het zoete water dat we in Muiden uit het Markermeer pompten naar de goede plekken stroomde. Doordat de noodpompen worden verwijderd, is deze maatregel ook niet meer nodig.

Muidertrekvaart weer open

Ook heffen we vrijdag 30 september de stremming van de Muidertrekvaart op. De Muidertrekvaart was dichtgezet om het zoute water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te houden. Omdat het water in het Amsterdam-Rijnkanaal op dit moment erg zout is, kan de Muidertrekvaart weer open.

Droogte nog niet voorbij

De droogte neemt af, maar is nog niet voorbij. Op sommige plekken in ons gebied hebben we nog steeds last van een laag grondwaterpeil. Voor herstel van de natuur hebben we een langere periode van neerslag nodig. De lage grondwaterstanden worden maar langzaam aangevuld: er is een tekort van 300 mm dat moet worden aangevuld. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijft deze gebieden goed in de gaten houden.