Situatie 1 - Woningen in landelijk gebied

Op deze pagina wordt kort omschreven hoe de dijk eruitziet bij situatie 1. Situatie 1 bestaat uit drie verschillende situaties: 1a, 1b en 1c. Ook wordt omschreven welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk hier te verbeteren. Meer informatie en details kan u ook vinden in de ‘Variantennota’. In dit document staat hoe de varianten zijn afgewogen en op basis van welke criteria. Deze pagina is een samenvatting van ‘situatie 1’ in de variantennota. De variantennota kan u vinden op de hoofdpagina onder het kopje 'documenten en belangrijke informatie'.

Amsteldijk West situaties 1, 2 en 3

Afbeelding 1: situatie 1a, 1b en 1c, aangegeven met de kleur wit

 

Welke adressen vallen binnen situatie 1? 

De adressen die binnen deze situatie vallen zijn:

 • Situatie 1a:
  • Amsteldijk-Zuid 78b t/m 79c te Amstelvee
 • Situatie 1b:
  • Amsteldijk-Zuid 184 t/m 195 te Amstelveen
 • Situatie 1c:
  • Amsteldijk-Zuid 201 t/m 205 te Amstelveen
  • Amsteldijk-Noord 140 t/m 212 te Uithoorn

 

Omschrijving bestaande situatie 

Op de overzichtskaart staan enkele delen van de dijk met het cijfer ‘1’ (1a, 1b en 1c). Dit is een landelijke omgeving met hier en daar enkele woningen of een groep woningen. De dijk heeft op deze locaties een begroeide oever met een houten beschoeiing. Ook staat er hier en daar riet en zijn er weinig of geen bomenOok ligt er een jaagpad langs de dijkOp de dijk ligt een weg met fietsstroken aan beide zijden. De gebouwen langs dit deel van de dijk liggen op enige afstand van de dijk. Veel van de tuinen grenzen aan de dijk of liggen (gedeeltelijk) op het talud van de dijk. Zie onderstaand een simpele weergave van de huidige situatie (figuur 2). 

Figuur 2: simpele weergave van huidige situatie 1 (1a, 1b en 1c)gebouwen/woningen in landelijk gebied

 

Onze opgave in situatie 1 

Situatie 1 bevat drie verschillende delen met elk een eigen opgave:  

 • Situatie 1a: In dit deel moet de dijk aan de kant van de Amstel worden verstevigd (stabilisatie buitenwaarts talud).
 • Situatie 1b: In dit deel moet zowel de hoogte en de stevigheid van de dijk worden verbeterd. Ook hier gaat het om de stevigheid van het buitenwaartse talud. 
 • Situatie 1c: In dit deel moet de dijk alleen verhoogd worden. De dijk is hier wel stevig genoeg. 

 

Hoe komen we tot een oplossing? 

In het kiezen van een oplossing gebruikt het waterschap enkele basisregels, ofwel uitgangspunten: 

 • We kijken of we de dijk kunnen ophogen met grond. Dit is de standaard manier. Kan dat niet, dan bekijken we of er andere manieren zijn. 
 • Bij de uiteindelijke keuze denken we aan de kosten, duurzaamheid, gevolgen voor de omgeving en hoe de manier van dijk verbeteren past in de omgeving.  
 • De mening van de omgeving vinden wij belangrijk. We horen graag welke vragen, kansen en ideeën de omgeving heeft over de dijkverbetering.
 • Daarnaast blijven we in gesprek met de omgeving over de voortgang van het project en de keuzes die gemaakt worden.
 • De uiteindelijke keuze van de oplossing wordt gemaakt door het bestuur van het waterschap.

 

Mogelijke oplossingen en voorkeur 

Hieronder leest u welke manieren er zijn om de dijk te verbeteren en welke manier onze voorkeur heeft en waarom. Deze gewenste oplossing noemen wij ook wel ‘voorkeursvariant’.  

SITUATIE 1A 

Mogelijke oplossingen situatie 1a 

Hier moeten we de stabiliteit van de dijk verbeteren. Er zijn twee mogelijke oplossingen voor situatie 1a 

 • BodemverzwaringWe verstevigen de dijk door extra gewicht aan te brengen. Dit doen we zowel op de bodem van de oever en tegen de zijkant van de dijk. Dit wordt vaak gedaan met grote blokken steen (ook wel ‘stortsteen’ genoemd). 
 • DamwandWe verbeteren de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.  

Voorkeursvariant situatie 1a: 

De voorkeur van het waterschap is een bodemverzwaring. Dit komt neer op het plaatsen van stortsteen tegen de oever. De stenen liggen gedeeltelijk onder het water. Zie onderstaand een simpele schets van de gewenste situatie voor situatie 1a (figuur 3). Bodemverzwaring heeft onze voorkeur omdat dit makkelijker en goedkoper is om aan te brengen en omdat het beter bij de omgeving. Ook biedt het meer ruimte voor planten en dieren. Zo geeft stortsteen planten een stevige plek om te groeien en kunnen dieren makkelijker het land op. Ook bieden de stenen schuilplaats voor bijvoorbeeld vissen, mosselen en kikkers. Bij deze oplossing houdt het waterschap rekening met de steigers die er liggen. 

 

Figuur 3: voorkeursvariant situatie 1a: bodemverzwaring tegen de oever van de dijk 

SITUATIE 1B 

Mogelijke oplossingen situatie 1b: 

Hier moeten we zowel de hoogte als de stabiliteit van de dijk verbeteren. Er zijn twee mogelijke oplossingen voor situatie 1b   

 • Ophogen dijk + bodemverzwaringEen combinatie van ophogen in grond en een bodemverzwaringWe verhogen de dijk en de weg en om de dijk te verstevigen, plaatsen we extra gewicht tegen de dijk en op de bodem van de Amstel. Dit wordt vaak gedaan met grote blokken steen (ook wel ‘stortsteen’ genoemd).
 • Damwand: We verbeteren de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel. Hiermee lossen we zowel de hoogte als de stabiliteit op. 

Voorkeursvariant situatie 1b: 

De voorkeur van het waterschap ligt bij het ophogen van de dijk in combinatie met een bodemverzwaringOmdat het goedkoper is, beter bij de omgeving past en meer ruimte biedt voor planten en dieren. Zie onderstaand een simpele schets van de gewenste situatie voor situatie 1b (figuur 4). 

 

Figuur 4: voorkeursvariant situatie 1b: bodemverzwaring in combinatie met een ophoging van de dijk 

SITUATIE 1C 

Mogelijke oplossingen situatie 1c 

Hier moeten we de dijk weer op hoogte brengen. Er zijn twee mogelijke oplossing voor situatie 1c: 

 • Ophogen dijk: We verhogen de dijk met extra klei. Hierbij wordt de weg ook opgehoogd. 
 • Damwand: We verbeteren de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.  

Voorkeursvariant situatie 1c: 

De voorkeur van het waterschap is om dit gedeelte van de dijk op te hogen met grond. Er is hier voldoende ruimte om de dijk op te hogenEr is niet voldoende reden om hier een damwand te plaatsen. Damwanden zijn vaak duurder en schadelijker voor het milieu. Zie onderstaand een simpele schets van de gewenste situatie voor situatie 1c (figuur 5). 

 

Figuur 5: voorkeursvariant situatie 1c: ophogen van de dijk met grond 

 

Uitdagingen en kansen 

Wat betekent de dijkverbetering mogelijk voor u? Hoe zorgen we dat uw oprit en/of tuin straks goed aansluiten op de dijk? Wat doen we met bomen, struiken, hekken en dergelijk die aan de kant moeten voor de dijkverbetering? Hoe zorgen we dat u uw woning kunt bereiken tijdens de werkzaamheden? Hoe zorgen we dat het verkeer veilig gebruik kan maken van de dijk tijdens de werkzaamheden?  

Hoe we dat precies gaan doen, dat bespreken we graag met bewoners en ondernemers. Dat doen we tijdens het hele project. Concrete afspraken hierover leggen we vast in een afsprakendocument. Deze afsprakendocumenten worden met elke perceeleigenaar opgesteld. Dat doen wij na de vaststelling van het dijkverbeteringsplan.