Dijkversterking voltooid

Tot het einde van maart zijn we bezig geweest met het aanspannen van de laatste stabilisatoren (619 in totaal). De dijk is nu weer voldoende op sterkte en voldoet voor de komende 50 jaar aan de norm voor stabiliteit. We hebben alle grond weer teruggeplaatst en over de dijk gras en bloemenrijk zaad gezaaid.

Feestelijke oplevering

Samen met bewoners en andere betrokkenen bij de dijkversterking hebben we op 14 maart de afronding van de dijkversterking gevierd. Onder het toeziend oog van bewoners en andere betrokkenen is de laatste kopplaat aangespannen en hebben deltacommissaris Peter Glas en directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma Erik Wagener deze afgedekt met grond. Daarna heeft Gerard Korrel (bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) de dijk symbolisch teruggegeven aan de bewoners door samen bloemenrijk zaad te zaaien. Een feestelijke middag na een geslaagd project.

Dijkversterking te zien op informatiepaneel

Langs het voetpad op de dijk, nabij de Nobelweg, hebben we een informatiepaneel geplaatst en twee nieuwe bankjes. Op het informatiepaneel kunnen bewoners lezen over de geschiedenis van de Watergraafsmeer en de ingenieuze dijkversterking waarvan binnenkort niets meer is te zien.

Wanneer moet er weer wat aan de dijk gedaan worden?

We kunnen de dijk nauwlettend in de gaten houden met de sensoren die zijn aangebracht. We verwachten dat we de komende jaren een aantal keer terug moeten komen om de stabilisatoren na te spannen. Het is nog niet te zeggen hoe vaak dat precies is, dat is onderdeel van de monitoring. De eerste vijf jaar zullen we wat vaker aanwezig zijn voor monitoring van het nieuwe systeem.

De gemeente draagt zorg voor het onderhoud van de openbare ruimte en onderzoekt momenteel hoe het voetpad bovenop de dijk weer netjes gemaakt kan worden.

Aantal bomen heeft zwammen

Tijdens het reguliere snoeiwerk van bomen op de dijk is gebleken dat een aantal bomen zwammen heeft. Dit betekent dat deze bomen naar alle waarschijnlijkheid sterven als gevolg van de parasitaire zwammen. Wanneer is niet te voorspellen. De aanwezigheid van zwammen heeft geen verband met de dijkversterking. Omdat veel bewoners gesteld zijn op de bomen op de dijk, vermelden we het hier toch.

Graag horen we wat bewoners in de buurt van de dijkversterking vonden

Waternet wil haar projecten continu verbeteren. Daarom horen we graag wat bewoners van de uitvoering van het werk vinden. Bewoners kunnen een korte vragenlijst invullen, dit duurt maximaal 5 minuten. Ga naar www.waternet.nl/vragenlijstringdijk.