Project

Dijkversterking Ringdijk Watergraafsmeer

Wordt aan gewerkt

We gaan de Ringdijk in Amsterdam versterken. De dijk is namelijk wel hoog, maar niet sterk genoeg.

De Ringdijk Watergraafsmeer ligt in de wijk Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost, aan de zuidkant van de ringvaart. De dijk begint bij de Amstel en eindigt bij de A10-Ringweg Oost ter hoogte van de Zeeburgerbrug. Dat is ruim 4 kilometer verder.

Wat gaan we doen?

We versterken het deel tussen de Wibautstraat en de Middenweg. De lengte van het stuk dijk is 1 kilometer. We hoeven niets te doen aan het deel van de dijk vanaf de brandweerkazerne bij de Amstel tot aan de Wibautstraat.

Hoe doen we dit?

De Ringdijk is een groene dijk met bomen in de drukke stad. Huizen staan dicht tegen de dijk aan. De buurtbewoners en het stadsdeel willen dat de bomen op de dijk zoveel mogelijk behouden blijven. Daarom willen we de dijk versterken met een nieuwe techniek: de ‘JLD-dijkstabilisator’.

Hiermee kunnen we de dijk van binnenuit versterken. De dijk wordt als het ware vastgenageld aan de ondergrond. Zo kunnen we de bestaande bomen op de Ringdijk behouden. We hoeven dan geen damwand in de dijk te heien, of veel grond aan te brengen.

Wat levert het op?

De nieuwe techniek heeft de volgende voordelen:

  • Het werk is sneller klaar dan bij andere methodes, zoals damwanden.
  • We kunnen werken met licht materieel, waardoor we minder ruimte nodig hebben. Dat geeft ook minder overlast voor de omgeving.
  • We kunnen de bestaande bomen op de Ringdijk zoveel mogelijk behouden.

Wie werken aan het project?

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voert Waternet het project uit. Dat doen we samen met:

Voor bewoners

Planning

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan is op 21 maart 2017 door het bestuur vastgesteld. Op dit plan heeft u tussen maandag 10 april 2017 tot en met zondag 21 mei 2017 uw mening kunnen geven.

Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van het technisch ontwerp van de dijkversterking. Hiervoor hebben wij meer tijd nodig dan we hadden voorzien. Het technisch ontwerp verwachten we in het najaar te kunnen afronden, waarna wij het dijkverbeteringsplan Ringdijk Watergraafsmeer door het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht definitief laten vaststellen. Hierdoor start de uitvoering van de dijkverbetering niet in het najaar van 2017, maar in de eerste helft van 2018.

Wat merk ik ervan?

Er zal overlast zijn van het werk, maar die is een stuk kleiner dan bij andere technieken. Wanneer het werk begint, weten we meer over de overlast die u kunt verwachten. We laten dit op tijd aan u weten.