Project

Dijkversterking Ringdijk Watergraafsmeer

De Ringdijk in Amsterdam is versterkt met de ‘JLD-dijkstabilisator’. Een innovatieve techniek waarmee de dijk van binnenuit versterkt is. De dijk is als het ware vastgenageld aan de ondergrond. Zo hebben we de bomen op de Ringdijk kunnen behouden en was een damwand in de dijk heien of veel grond aanbrengen niet nodig. Omdat het een nieuwe techniek is houden we de dijk goed in de gaten.

Locatie

De Ringdijk Watergraafsmeer ligt in de wijk Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost, aan de zuidkant van de ringvaart. De dijk begint bij de Amstel en eindigt bij de A10-Ringweg Oost ter hoogte van de Zeeburgerbrug. Dat is ruim 4 kilometer verder. Het deel tussen Wibautstraat en de Middenweg is versterkt (1 kilometer). We hebben niets hoeven doen aan het deel van de dijk vanaf de brandweerkazerne bij de Amstel tot aan de Wibautstraat.

Waarom een nieuwe techniek?

De Ringdijk is een groene dijk met bomen in de drukke stad. Huizen staan dicht tegen de dijk aan. De buurtbewoners en het stadsdeel wilden dat de bomen op de dijk zoveel mogelijk behouden konden blijven. Daarom hebben we de dijk versterkt met een nieuwe techniek: de ‘JLD-dijkstabilisator’. Hiermee is de dijk van binnenuit versterkt. De dijk is als het ware vastgenageld aan de ondergrond. Zo konden we de bomen op de Ringdijk behouden.

In de gaten houden (monitoring)

Omdat de Ringdijk is versterkt met een nieuwe techniek houden we de dijk goed in de gaten. Sensoren op de stabilisatoren geven aan hoeveel spanning erop staat. Daarmee kunnen we zien hoe sterk de dijk is. Het meten van de spanning in de dijk gebeurt via een mobiel netwerk-verbinding. De meetgegevens worden verzameld in een overzicht en geanalyseerd. We kunnen goed zien dat de spanning in de dijk meebeweegt met het zwellen en krimpen van de dijk als gevolg van natte en droge perioden.

Daarnaast komen we kijken op de dijk, naar het profiel, de bomen en de stabilisatoren. We willen graag weten hoe goed een dijkversterking werkt met deze dijkstabilisatoren en wat nodig is aan beheer en onderhoud. 

Wilt u de rapportage ontvangen van afgelopen jaar, stuur dan een e-mail naar ringdijkwatergraafsmeer@waternet.nl

Planning

De monitoring duurt vijf jaar. Per jaar bekijken we de uitkomsten en de resultaten daarvan verwerken we in een plan voor het volgende jaar.

Wat merk ik ervan?

Voor beheer, onderhoud en herstel van de stabilisatoren zetten we klein materieel in. Dat betekent dat soms een verkeersregelaar moet worden ingezet. De Ringdijk blijft dan wel toegankelijk voor verkeer.

Blijf op de hoogte

Wie werkten aan het project?

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voerde Waternet het project uit. In samenwerking met:

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes